28 אוקטובר, 2013

[Mattotarim] בוגי קפקא Bogy-Kafka Yaalon


 English & unsubscribe info -- see below

                                                                                                                                                                                            רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com עכשיו בפייסבוק  http://www.facebook.com/MattotArim

בוגי קפקא
 
קפקא צריך היה לכתוב על זה...
נא להכיר את משפחת דויטש, חקלאים בדרום הר חברון, דור שני לחקלאות הישראלית. כל פרנסתם -  מהמשק החקלאי שלהם.
המינהל האזרחי (יחידה במשרד הבטחון בראשות בוגי יעלון) הודיע שבעוד ימים ספורים, עד סוף אוקטובר, הם יהרסו את כל המשק החקלאי של המשפחה.
 
מדוע? -- הסיפור מתחיל ב 2010:
1. ארגון שמאל בשם "רבנים שומרי משפט" הביא ערבי מהכפר יאטה וטענו בשמו שהשטח של משפחת דויטש -- שייך לו.
ארגון השמאל לא פנה לבית משפט רגיל ששומע ראיות - כי אז יכול היה השמאל חלילה להפסיד. במקום זאת, ארגון השמאל פנה ישר לבג"צ.
 
2. הבג"צ לא דרש מארגון השמאל לגשת לבית משפט רגיל ולהגיש ראיות להוכחת הבעלות הנטענת של אותו ערבי מיאטה.
הבג"צ פשוט ביקש את "תגובת" פרקליטות המדינה. כי בגוף הממשלתי הזה - ידוע לשופטי הבג"צ - יושבים לא פחות אנשי שמאל מאשר יושבים בבג"צ עצמו. 
 
3. פרקליטות המדינה התנדבה, והתחייבה בפני בג"צ, שהיא תהרוס את המשק החקלאי של משפחת דויטש.
 
4. מה?? אמרה לעצמה משפחת דויטש ועתרה לבג"ץ בעצמה: מה פתאום המדינה מתנדבת להרוס את המשק שלנו, על סמך אילו ראיות או הוכחות??
 
5. באופן לא מפתיע, בג"ץ דחה את העתירה של משפחת דויטש. (אותו בג"צ שמנע הריסת צריפים שמהם לאחר זמן קצר ירו למוות בטלי חטואל ו-4 בנותיה - אותו בג"צ שאישר את גירוש 10,000 יהודי גוש קטיף אך מחה על גירוש קומץ בני משפחה תומכים של מחבלים - אותו בג"צ שמונע ממדינת ישראל למנוע הסתננות מאפריקה על אף מצבם הנורא של עניי דרום-תל-אביב).
 
6. מ-2010 ועד היום, אינספור אישי ציבור עמלים להציל את מטה לחמם של משפחת דויטש. לשווא.
היועץ המשפטי של משרד הבטחון בראשות בוגי יעלון, מר דורון בן ברק, עדין מתעקש להרוס את כל המשק -- בימים אלה. עד סוף החודש.
זה עיוות דין מטורף, והשר האחראי  הוא בוגי "קפקא" יעלון.
 
אנא לשלוח מסרונים ומיילים דחופים לבוגי יעלון:      0505313133     0506298052   0506205631    0506299349    myaalon@knesset.gov.il
למשל: בוגי-קפקא,מדוע תהרוס את מטה לחמם של משפ' דויטש?מה הם עשו לך?בברכה,הציבור הישראלי
 
Bogy "Kafka" Yaalon
 
Kafka would have loved this: Meet the Deutsch family, second generation farmers from Drom Har Hebron. The Civil Administration (part of Bogy Yaalon's Defense Ministry) has warned the Deutsch's at their  hothouses will be destroyed by the end of the month (a couple of days away). What? Why? Here's the story, step by step:
 
a. Some years ago, a pro-Palestinian organization called "Rabanim Shomrei Mishpat" came out with an accusation that the Deutsch's land was owned by an Arab from Yatta (Arab village in the region).
 
b. The organization did not take the Deutsch family to an ordinary court of law. That would have been a mistake on their part because it would have given the Deutsch family an easy opportunity to prove legally that the accusation was false.
Instead, the organization filed a Bagatz (petition before Israel's "HIgh Court of Justice" - HCJ) which, without hearing evidence ("not our job"), turned to the Israel's State Attorney's Office asking for their take on the situation. The State Attorney's Office is an agency which -- like the HCJ itself  and like the Civil Administration (see below) --  is normally affiliated with a pro-Palestinian viewpoint just as the USA's State Department is normally affiliated with a pro-Arab viewpoint.
 
c. The State Attorney's Office obligingly responded to the HCJ that it would remove the Deutsch family from their property.
 
d. Naturally, the shocked Deutsch family hastened to petition the  HCJ themselves - why were they to be evicted without the pro-Palestinian organization being required to prove its allegations?? The High Court of Justice rejected the Deutsch family petition. After all, did the State Attorney's Office explicitly say that the land WASN'T the Deutsch's or that the Deutsch's were at fault? If not -  what basis then for a petition?   
 
e. And so, the Deutsch family is about to lose their livelihood, within the next few days, by orders from an obliging (to the Palestinian cause)  Civil Administration official who is taking the State Attorney's position very seriously indeed. No-one knows why all this is happening.
 
We recommend that concerned citizens and friends of Israel abroad contact Bogy Yaalon, the minister responsible for the Civil Administration, and urge him to put a stop to this tragic Kafkaesque charade. Example SMS or email: MINISTER YAALON, KAFKA COULD WRITE A BOOK ABOUT YOU AND THE DEUTSCH FAMILY - PLS STOP THE INJUSTICE!
 
Contact particulars for Minister Yaalon: 0505313133     0506298052   0506205631    0506299349    myaalon@knesset.gov.il.  And please -- pass this on to your friends, family, newspaper and rabbi.
 

Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com Now on Facebook: http://www.facebook.com/MattotArim

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com

 

To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list – or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com