06 אוקטובר, 2013

תגובת מטות ערים לפיגוע נגד ילדה בת 8 בפסגות

תגובת מטות ערים לפיגוע: נתניהו שריו ומפלגתו חייבים להפסיק את פסטיבל שחרור המחבלים ואת האטת הבניה. יש לבלום הקמת מדינה פלשתינית טרוריסטית כדי לבלום את עקומת הטרור ולהציל חיים של ילדים!

MATTOT ARIM RESPONSE TO TERROR ATTACK AGAINST 9 YEAR OLD GIRL:
Netanyahu and his ministers and Likud party must stop releasing terrorists. All Palestinian terror state-building initiatives must be stopped urgently  so as to not to empower and dignify vicious terrorism by giving it a state.