31 אוקטובר, 2013

הסתה נגד המחנה הלאומי ונתניהו, בבי"ס יסודי בחיפה, חשף אריאל קלנר.