14 אוקטובר, 2013

אבל בכל זאת - לא יאומן שרים התקווה ומניפים את דגל המדינה בהר הבית. אומרים "שמע ישראל" ומשתחווים. אמנם 13 נעצרו