17 אוקטובר, 2013

הפנגה בטבריה נגד שחרור מחבלים - היום