31 אוגוסט, 2015

מטות ערים: מאוכזבים מנאומו השמאלי בהחלט של הנשיא ריבלין בפני הדיפלומטים הזרים

מטות ערים: מאוכזבים מנאומו הרכרוכי של הנשיא ריבלין בפני הדיפלומטים הזרים
 
תנועת מטות ערים הביעה אכזבה רבה מנאומו הרכרוכי של הנשיא ריבלין בפני הדיפלומטים הזרים.  במקום לדבר על שלום כרעיון כללי, הנשיא ריבלין התעקש לטעון שעל ישראל לבצע "וויתורים כואבים" נוספים למען השלום.  הנשיא ריבלין לא הביע תקווה שאיזשהו גורם אחר במזרח התיכון, מלבד ישראל, יבצע "ויתורים" אלא רק מדינת ישראל. הנשיא ריבלין אפילו לא קרא למדינות העויינות לכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל.
 
הנשיא רובי ריבלין הוסיף שלדעתו אפשר לבצע "ויתורים כואבים" כי יש "סיכוי" לשלום ובטחון.  הנשיא ריבלין כנראה שכח שהאסונות של אוסלו וההתנתקות שגרמו לאלף ומעלה הרוגים ישראלים ומלחמות קשות, בוצעו שניהם בשם  אותו "סיכוי" לשלום ובטחון, שכמובן הכזיב. האם הנשיא ריבלין לא למד דבר מן העבר? שאלו במטות ערים.
 
בנוסף הנשיא ריבלין נמנע מלהזכיר נושאים רבים שחשובים לאזרחי ישראל, כמו למשל: ההחרמה וההפללה של ישראל באמצעות ארגוני שמאל שנעזרים במימון ממשלתי זר, הטרור נגד נהגים ישראלים ומטיילים ישראלים במימון זר עקיף, וההסתה נגד ישראל, כנ"ל.
 
 
 
Sent: Monday, August 31, 2015 5:14 PM
Subject: President Rivlin hosts diplomatic corps for Rosh Hashanah
 

MFA Newsletter

 


President Rivlin hosts diplomatic corps for Rosh Hashanah

President Rivlin: Iran continues to threaten stability in the region and around the world. Their backing of terror makes Iran's nuclear ambitions, truly terrifying - not just for Israel, but for all.

(Communicated by the President's Spokesperson)


The President and First Lady with their guests in the Presidential garden, raising a toast to the New Year. Photo: GPO/Mark Neiman.

President Reuven and First Lady Rivlin this morning (Monday, August 31, 2015) hosted foreign ambassadors and members of the diplomatic corps based in Israel, representing over 100 countries, for a reception held at the President's Residence, in honor of Rosh Hashanah, the upcoming Jewish New Year.
 
President Rivlin welcomed the foreign ambassadors, diplomats, honorary consuls, and representatives of the Israeli Ministry of Foreign Affairs and said, "The State of Israel was not established to be an island in a hostile sea. As set out in the Declaration of Independence, Israel strives for good relations with our neighbors and peace in the region. Our treaties, with Egypt and Jordan, stand as witness to this strong desire and show our willingness to make painful compromises, if there is a real chance for peace and security, and I believe there is a real chance for peace and security."
 
The President spoke of his concern regarding Iran. He said, "Iran continues to threaten stability in the region and around the world. Their backing of terror, in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq, makes Iran's nuclear ambitions, truly terrifying - not just for Israel, but for all. It cannot be that with one flick of a pen, Iran becomes a member of the club, and instead the world turns to single out the victim of Iran's aggression. It cannot be that in one moment of diplomacy the reality is changed so completely. We know too well that real political change requires education, confidence building, and dialogue. None of which can happen overnight."
 
The President concluded by wishing his guests a happy and healthy New Year and noted, "Israel knows of course, that we have many friends - friends who understand our concerns, and care for our joint futures."
 
Dean of the Diplomatic Corps, Ambassador of Cameroon, H.E. Mr. Henry Etoundi Essomba, who also addressed the event, thanked the President and First Lady for their warm welcome and hospitality, and expressed his warm wishes for all Israel and the Jewish people for a happy new year. He spoke of the significant challenges the world has faced over the past year, and his hope for a better year to come.  He said, "In this moment of celebration, we must also acknowledge the reality that the past year has been a challenging one for the entire world, with regard to security, economy, and humanitarian and ecological crises which have shaken the world throughout."
 
Ambassdor Essomba added, "On the humanitarian front, Israel can be proud to belong to coalition of countries always prepared to assist people facing humanitarian crises around the world - as was the case after the earthquake in Nepal."
 
After the addresses, the President and First Lady joined their guests in the Presidential garden, where they raised a toast to the New Year, wishing them all a very happy and healthy new year.

 


31 August 2015

 

MFA Website

Share the link

Subscribe to MFA Newsletters

 

 

 
 
 
 Share this article!
Facebook Twitter Google+ Pinterest Tumblr LinkedIn Email Addthis
 
 
 
 

Questions or comments? E-mail us at feedback@mfa.gov.il

Unsubscribe from MFA newsletter
 

23 אוגוסט, 2015

י"ח אלול 2.9.15 שעה 19:00 -ערב עיון, הרצוג 75 ירושלים

מה המצב בבירה ובאומה, ערב עיון - י"ח אלול 2.9.15 שעה 19:00 -הרצוג 75 ירושלים
 
לפרטים 077.3215521
 

20 אוגוסט, 2015

היוהרה והשקר

היוהרה והשקר – החלטות בג"ץ בענין שני בתים בבית אל

מנחם גורמן, עו"ד

ההתישבות ביהודה ושומרון עוברת תהליך של התבססות והתפכחות מאשליות. חזון שיבת ציון ממשיך להתרחב ולהתחזק במלוא עוצמתו למרות כל המתנגדים והאויבים הרבים מבית ומחוץ. בית המשפט העליון מיצב את עצמו כאחד המוסדות המפגינים לעיתים קרובות מדי עויינות ואפלייה מרושעת כלפי תושבי יהודה ושומרון. בית המשפט העליון מתעלם באופן שיטתי מהעובדה כי כל סמכויותיו וכוחו נובעים מחוקי הכנסת, והוא כפוף לחוקי הכנסת ולסדרי השלטון והממשל הנהוגים במדינת ישראל. לבית המשפט העליון יש חובה מוסרית ומשפטית לבטא בפסיקותיו את זכות העם היהודי לארצו. דא עקא שלמרות חובותיו החוקיות לציית לחוקי הכנסת, בג"צ  אינו טורח להסתיר את הזלזול  שהוא רוחש לפוליטיקאים שהעניקו לו את סמכויותיו. בית המשפט העליון שכח כי הוא קיים כדי להגן על זכויות היהודים בארץ ישראל ולא לפגוע בהן. בית המשפט העליון אינו בית משפט של מדינה נייטרלית. הוא אינו מהווה שלוחה של האו"ם או של ממשלת ארצות הברית.

 2 החלטות בג"צ בענין 2 הבתים בבית אל ("בתי דריינוף") מהוות התרסה בוטה נגד החוק, נגד השכל הישר, ונגד ההגיון המשפטי עליו הן כביכול מבוססות.

 החלטת בית המשפט הראשונה להרוס את שני הבתים מתבססת על שתי סיבות עיקריות:  

 1.       "המבנים ...נבנו... ללא היתרי בניה ותכנית מיתאר בתוקף, לפיכך הוצאו ביחס למבנים בחודש אוקטובר 2010 צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה" (ציטוט מפסק הדין).  

2.       הקרקע עליה נבנו הבתים הינה קרקע פרטית השייכת לערבי "הטוען לבעלות" על הקרקע.

 שתי הסיבות הנ"ל הן אינן נכונות במהותן, לא מבחינה עובדתית ולא מבחינה משפטית. 

 כל בר בי רב במדינה עם ידע מיזערי בתכנון ובניה יודע כי הליכי תכנון ובניה וקבלת היתר בניה בישראל בכלל, וביו"ש בפרט, הינם ארוכים, מייגעים ונמשכים שנים רבות. ביהודה ושומרון הליכים אלו ארוכים יותר בצורה משמעותית מאשר בחלקים אחרים של ארץ ישראל. קביעת בעלותו של ערבי על חלקת אדמה מסויימת הינה קשה מבחינה אובייקטיבית מאחר שבדרך כלל לא קיימים מסמכים אמינים המעידים על בעלות כזו.  ביצוע של בניה "חוקית" ע"י יהודים קשה שבעתיים, מאחר שהליכי תכנון ובניה מעוכבים במכוון על ידי הממשלה מסיבות פוליטיות. זכותם היסודית של יהודים לבנות במקום מגוריהם נרמסת בצורה מרושעת ובלתי חוקית מדי יום ביומו. התוצאה היא שקידום הליכי תכנון ובניה, ומתן היתרי בניה במיוחד, ביהודה ושומרון נמשכים שנים רבות. בכל ארץ ישראל ישנן לפי הערכות מוסמכות, כ- 50,000 בתים הבנויים מבלי שהסתיימו לגביהם הליכי התכנון והם בנויים ללא היתרי בניה כחוק. רוב הבניה הבלתי חוקית נמצאת בישובים ערבים במדינת ישראל וביו"ש. למרות זאת, בתים השייכים לערבים כמעט ואינם נהרסים. החשש הגלותי והעלוב של הממשלה מהתפרעויות ובריונות ערבית מחד, וגינויים של השדולה הבוגדנית השמאלנית מאידך, משתקים לחלוטין את ציות הממשלה לחוקי המדינה. ההגינות הבסיסית והשכל הישר שאמורים היו להיות מצויים בבית המשפט העליון נעלמו לחלוטין בנושאים אלו. התוצאה של כניעת בג"ץ לאיומי הערבים, השמאל וארצות אירופה היא אכיפה סלקטיבית ביותר של צווי הריסה המיושמים בעיקר נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון. מגמה זו מנוגדת לחלוטין לנורמה המקובלת בישראל, ובעיקר בכפרים ערביים. המצב הרגיל הוא כי כאשר מבנים נמצאים בהליכי תכנון מתקדמים וקיבלו אישור ממשלתי לבניה בתי משפט לא ממהרים להורות על הריסת המבנה אלא ממתינים עד לקבלת האישורים.

 בדרך כלל כאשר ניתן צו הפסקת עבודה במדינת ישראל לא מתלווה אליו צו הריסה. צו הפסקת עבודה יכול שינתן בגלל סיבות שונות. מטרת הצו היא לתת למקבל הצו זמן ואפשרות לתקן את הפגם שבגללו ניתן הצו. מאחר שתושבי יהודה ושומרון היהודים נקראים "מתנחלים" אין להם את אותן הזכויות שיש לערבים ביו"ש וליהודים בכלל, ולכן לצו הפסקת עבודה נספח גם צו הריסה. האפלייה המרושעת הזו כלפי תושבי יהודה ושומרון אינה מטרידה את השופטים אבירי הצדק והמוסר של בית המשפט העליון.  

 בית המשפט העליון מכיר היטב את המציאות העגומה בכל הקשור לחוקי תכנון ובניה. בג"ץ יודע כי ל-2 הבתים בבית אל היה פתרון חוקי אחר מלבד הריסה בלתי חוקית. שופטי בג"ץ ידעו כי הריסת הבתים היא מעשה נבזי ובלתי מוסרי. אך כדי לא להראות כאחד הנבלים בשוק, החליט בית המשפט להצדיק את החלטתו לאכוף את צו ההריסה לאחר שקבע, בבניגוד לחוק, כי קיימות שתי "עובדות" שאינן נכונות: (א) האדמה עליה נבנו 2 הבתים היא: "אדמה פרטית"; (ב) האדמה שייכת לערבי ש"טוען לבעלות" על הקרקע, כלשון בית המשפט.

 שתי קביעות אלו אינן חוקיות, אינן הגיוניות ואינן הוגנות. במדינת ישראל מי ש"טוען לבעלות" הוא עדיין אינו בעלים והוא אינו זכאי למעמד של בעלים בעמדו לפני בית המשפט. בג"ץ יודע כי כדי להוכיח בעלות על קרקע יש לפנות לבית משפט השלום, להציג מסמכים וראיות ולהחקר על ידי הצד שכנגד. בית המשפט העליון אינו רשאי ואינו מוסמך מבחינת החוק לנהל הליכים כאלו. הוא גם אינו יכול מבחינה טכנית לקיים דיון כזה והוא אינו רשאי ואינו מוסמך לקבוע לפי ראות עיניו את זהותו של בעל קרקע.  

 ההליכים החוקיים בישראל קובעים כי כל אדם בישראל הטוען לבעלות על קרקע שאינה רשומה כחוק על שמו, צריך לעבור הליך ארוך, דקדקני ומתיש בבית המשפט כדי להוכיח את בעלותו. הסמכות החוקית לנהל הליך זה נתונה לבית משפט השלום, לא לבית המשפט העליון.

 בית המשפט העליון קבע ללא בסיס משפטי כי הקרקע היא "פרטית" ולא שייכת למדינה. קביעה זו מתבססת אך ורק על הודעת המינהל האזרחי ביו"ש. המינהל האזרחי מורכב ממספר פקידים, חלקם ערבים שונאי ישראל. המינהל האזרחי אינו מוסמך ואינו רשאי לקבוע מי הבעלים של קרקע מסויימת. בג"ץ קבע כאמור, ללא שהתקיים הליך שיפוטי מתאים, ללא שמיעת עדים וללא קבלת ראיות כלשהן, כי הערבי הטוען לבעלות הוא אכן הבעלים. הערבי לא הוכיח דבר בבית המשפט ולא ניתן כל פסק דין הקובע כי יש לו כל קשר לקרקע.  

 בפסקי דין דומים שניתנו בענין הישוב עמונה ובתי האולפנה בבית אל, קבע בית המשפט העליון, גם שם ללא סמכות, ללא בדיקה ובניגוד לחוק כי ערבי "הטוען לבעלות" על קרקע מסויימת הינו הבעלים. במקרה דומה פסק בית המשפט לאחרונה כי יש להרוס בית כנסת, לא פחות, בגבעת זאב, לאחר שארגוני שמאל מצאו ערבי ש"טען לבעלות" על הקרקע כחמש עשרה שנה לאחר הקמת בית הכנסת במקום. תאוותו של בג"ץ להראות "נייטרלי" ו"בלתי משוחד" מובילות אותו להיות אכזרי כלפי אנשים ישרים ורחמן כלפי אויבים אכזרים.    

 תרבות השקר והרמייה של השמאל ואויבי ההתיישבות ביו"ש נקבעה כנורמה מקובלת בפסקי הדין של בית המשפט העליון.    

 בפסק דינו השני בענין בתי דריינוף, נוכח בג"ץ לראות כי החלטתו להרוס את הבתים אינה הגיונית ואינה מוסרית. בשלב זה כדי להצדיק את החלטתו הקודמת, נתפס בית המשפט לעקרון דיוני של "סופיות הדיון". עקרון זה הינו עקרון הקשור לסדרי דין, לא למהותו של נושא הדיון. עקרון זה מפנה את מקומו במהירות ואינו ישים כאשר מתברר שבית המשפט טעה או כאשר נעשה עיוות דין. על סמך עקרון דיוני זה, שאין בינו ובין משפט צדק דבר,  הרס בג"ץ ללא רחמים את רכושו של יהודי שניסה לבנות את הארץ. הפגיעה המפוקפקת בכבודם המדומה של שופטי בית המשפט העליון שאינם מסוגלים להודות בטעותם, גבר על זכותו של "המתנחל" לדין צדק. היהירות והרשעות המופגנות בפסק דין הן חלק בלתי נפרד מהבריונות המשפטית שבג"ץ מוביל מאז ימי השופט אהרן ברק. אם לחברי הכנסת יש מעט כבוד עצמי עליהם לשים קץ להתנהגות פסולה זו. בכל מקרה, ההתיישבות היהודית בארץ ישראל וזכויות הפרט של תושבי יו"ש חשובים יותר מפגיעה בכבודם המדומה של שופטי בג"ץ.  

 בשולי הדברים יאמר כי התיישבות הערבים בארץ ישראל לא נקנתה בכסף או בזכות אחרת. השחיתות של ראשי השלטון העותומני והבריטי ששלטו בארץ ככובשים זרים אפשרה לערבים להשתלט על אדמות לא להם תוך מתן שוחד והצהרת נאמנות לכובשים העותומנים והבריטים. ההתישבות הערבית בארץ ישראל נעשתה כמעט כולה ערב סיומו של השלטון העותומני ובתקופת השלטון הבריטי. כוחות כיבוש זרים שלטו בארץ מאז חורבן בית המקדש השני: רומאים, ביזנטים, צלבנים, ערבים, עותומנים ובריטים. לאף כובש לא היתה כל סמכות למכור ו/או להעניק במתנה קרקע כלשהי בארץ ישראל. הערבים הטוענים לבעלות על קרקע כלשהיא בארץ ישראל, אינם יכולים ואינם זכאים להוכיח בעלות, אלא אם רכשו אותה מהבעלים המקורי של הארץ. ההלכה קובעת כי "קרקע אינה נגזלת". ערבי הטוען לבעלות בקרקע רק מפני שאבותיו החזיקו בקרקע אינו זכאי להכרה כבעלים. לכובשים הזרים ששלטו בארץ לא היתה כל סמכות חוקית למכור ו/או להעניק במתנה קרקע כלשהי בארץ ישראל. בית המשפט העליון מחוייב לסייע להגנה על זכות העם היהודי בארצו ולא לחבל בזכויות אלו.

מנחם גורמן, עו"ד

MENAHEM Z. GURMAN, Attorney at Law
Admitted to practice in New York and Israel

233 Broadway (Suite 2707), New York, NY 10279

Israel: Tel:  011 972 9 771 7959/2  Fax: 011 972 9 772 2406

 
 
 

19 אוגוסט, 2015

[Mattotarim] Introspection and self-respect יום מיוחד שמופעל ע"י מתנדבים

English & unsubscribe info -- see below

                                                                                                                                                                                                  רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

 

יום מיוחד שמופעל ע"י מתנדבים   Introspection and self-respect

 
יום חורבן גוש קטיף ושריפת בתי הכנסת שלנו ע"י פורעים, חל מדי שנה בתאריך ח אלול - יום ראשון הקרוב.
 
יום ח אלול הוא יום של חשבון נפש לאומי.
ואולם, אי אפשר להוסיף את התאריך החשוב הזה ללוח השנה שלנו: הלוח העברי גם כך עמוס מדי בטרגדיות.
לכן, כל שנה ישנם אזרחים מן השורה, שלוקחים על עצמם לציין את יום ח' אלול – בשם הציבור כולו – באחת מ-2 דרכים:
 
    * בבית – ע"י תענית של יחידים, במשך יום שלם או חצי יום
ו.או
    *  בירושלים - השתתפות ביום עיון ותפילה בישיבת הכותל.
 
2 הפעילויות מתאימות לגברים ולנשים, למבוגרים ולבני-נוער, לציבור הדתי והחילוני.
 
תענית יחידים – בשם הציבור:
אם בכוונתך לקיים את תענית היחידים, ליום או חצי יום, ביום א הקרוב, אנא העבר לפרופ' יהודה אליצור את הפרטים שלך: שם פרטי, שם משפחה, מקום מגורים, נייד, כתובת מייל, תואר אקדמי או אחר אם יש
כתובת:  yoel.elitzur@mail.huji.ac.il  - אפשר גם אל: mattot.arim@gmail.com
 
יום עיון בישיבת הכותל:
יום ח' אלול – יום א הקרוב, 23/8   בישיבת הכותל בירושלים – כולם מוזמנים. שעה: 1645.
פלייר (הקלק על מנת להגדיל: 
http://mattotarim1.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_19.html
 
הפיצו בבקשה...
 
Introspection and self-respect – this Sunday
This Sunday, 23 August (Hebrew date: 8 Elul) is the day on which the State of Israel turned on peaceful Gush Katif.
Palestinian bandits torched the houses of worship in the Gush – and used the charred remains for terrorist training. 
 
8 Elul is the day for instrospection about this self-inflicted national tragedy.
The Jewish calendar is so full of tragedies that no more mass days of mourning or fasting can be added.
So, each year, ordinary public-spirited Israelis volunteer to represent the public in one (or both) of  2 ways:
    * From your home – by participating in a modest day-long or half-day long fast
    * By participating in a  study-day in Jerusalem.
Both activities are suitable for all ages, men and women, traditional or secular.
 
STUDY DAY
Yeshivat haKotel, Jerusalem, Sunday 23.8  16:45 till about 20:00. 
        Speakers:  Rosh Yeshiva of HaKotel on Emuna *  Chief Rabbi of RamatGan (Rabbi Ariel) on Sampson * Rabbi Avi Gisser on fasting now/then * Rabbi of (destroyed) Kfar Darom on Emuna in Gush Katif.
 
VOLUNTARY FAST – AS A REPRESENTATIVE OF THE ISRAELI PUBLIC
If you are willing to volunteer to fast (wherever you live) for a half or whole day, kindly notify Professor Yoel Elitzur - yoel.elitzur@mail.huji.ac.il (or hit "reply)
and give this information: your first/last name, title if any, place of residence, phone and email address.
 
Flyer (click repeatedly to enlarge) :  http://mattotarim1.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_19.html
THANK YOU FOR PARTICIPATING AND BUILDING NATIONAL CONSCIOUSNESS AND HISTORICAL AWARENESS!!
 
Please pass this on to others...
 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com

 

To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list – or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com

 

 

Gush Katif - Represent the Israeli public

Gush Katif - Represent the Israeli public
This Sunday, 23 August (Hebrew date: 8 Elul) is the day on which the State of Israel turned on Gush Katif.
Palestinian bandits torched the houses of worship in the Gush – for use for terrorist training. 
 
Gush Katif was and is part of Eretz Yisrael. See Sefer Yehoshua 15; 20 and 47: http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0615.htm.
8 Elul is the day for meditating this self-inflicted national tragedy.
The Jewish calendar is so full of tragedies that no more mass days of mourning or fasting can be added. But each year, ordinary Israelis volunteer to represent the public in a modest fast and study-day on 8 Elul in Jerusalem.
 
THIS YEAR: Yeshivat haKotel, Jerusalem, Sunday 23.8  16:45 till about 20:00.  Speakers:
Rosh Yeshiva of HaKotel on Emuna *  Chief Rabbi of RamatGan (Rabbi Ariel) on Sampson * Rabbi Avi Gisser on fasting now/then * Rabbi of (destroyed) Kfar Darom on Emuna in Gush Katif.
If you are willing to volunteer to fast (wherever you live) for a half or whole day, kindly notify Professor Yoel Elitzur - yoel.elitzur@mail.huji.ac.il of your first/last name, title if any, place of residence, phone and email address.
 
Flyer (click repeatedly to enlarge) :  http://mattotarim1.blogspot.co.il/2015/08/blog-post_19.html

ח אלול - יום ראשון הקרוב - תענית של יחידים בירושלים, ויום עיון בישיבת הכותל

יום חורבן גוש קטיף ושריפת בתי הכנסת
ח אלול - יום ראשון הקרוב -
תענית של יחידים בירושלים, ויום עיון בישיבת הכותל
 

 

 

03 אוגוסט, 2015

רשימה חלקית של תינוקות וילדים שנרצחו בשנים האחרונות על ידי פלשתינים

 

להלן רשימה חלקית של תינוקות וילדים שנרצחו בשנים האחרונות על ידי פלשתינים.

תודה לדרורי, בועז שפירא וארנון הדרי

 

אריה אלכסנדר סנדלר ז"ל בן 5
גבריאל יששכר סנדלר ז"ל בן 3
דניאל אריה ויפליך ז"ל בן 16
אלעד פוגל ז"ל בן 4
הדס פוגל ז"ל בת שלושה חודשים
יואב פוגל ז"ל בן 10
יונתן פלמר ז"ל בן שנה
שלמה נתיב ז"ל בן 13
שגב פניאל אביחיל ז"ל בן 15
יונתן יצחק אלדר ז"ל בן 16
נריה כהן ז"ל בן 15
אברהם דוד מוזס ז"ל בן 16
מזל זריבי ז"ל בת 15
דניאל וולץ ז"ל בן 16
אמיר נעים ז"ל בן 17
שקד לסקר ז"ל בן 16
עומר מנשה פיסאחוב ז"ל בן 8
רחל חלי בן אבו ז"ל בת 16
עוז ישראל בן מאיר ז"ל בן 14
נופר הורביץ ז"ל בת 16
אביחי לוי ז"ל בן 16
אביעד יהודה מנצור ז"ל בן 15
יובל אבבה ז"ל בן 4
אפיק אוחיון זהבי ז"ל בן 3
אביאל יצחק אטש ז"ל בן 3
דורית מסרט בינסאן ז"ל בת שנתיים
רוני שרה חטואל ז"ל בת 6
מירב רחל חטואל ז"ל בת שנתיים
הילה אסתר חטואל ז"ל בת 10
הדר שמחה חטואל ז"ל בת 9
ליאור ליאורינקה ניב ז"ל בן 3
גילעד גילעדי ניב ז"ל בן 11
קמר אבו חאמד ז"ל בת 13
שקד אברהם ז"ל בת שנה
תומר אלמוג ז"ל בן 9
חביב דדון ז"ל בן 16
בנימין ברגמן ז"ל בן 15
אברהם בר-אור ז"ל בן 12
שמואל זרגרי ז"ל בן שנה
נויה זר אביב ז"ל בת שנה
לירן זר אביב ז"ל בן 4
תום הרשקו ז"ל בן 15
דניאל הרוש ז"ל בן 16
שמואל טאובנפלד ז"ל בן שנה
יובל מנדלביץ ז"ל בן 13
אביגיל לייטל ז"ל בת 14
נעם ליבוביץ ז"ל בת 7
תהילה נתנזן ז"ל בת 3
אלישבע משולמי ז"ל בת 16
אליזבט ליז קצמן ז"ל בת 19
סמדר פירסטטר ז"ל בת 16
אסף שטייר ז"ל בן 10
יששכר דוב רייניץ ז"ל בן 9
שני אביצדק אבוצדקה ז"ל בת 16
אסנת אברמוב ז"ל בת 16
מתן אוחיון ז"ל בן 5
נועם לוי אוחיון ז"ל בן 4
יעל אוחנה ז"ל בת 11
אורלי אופיר ז"ל בת 15
דביר אנטר ז"ל בן 14
יעקב אברהם אליהו ז"ל בן שנה
לידור אילן ז"ל בן 11
אוריה אילן ז"ל בת שנה
גל אייזנמן ז"ל בת 5
גלילה בוגלה ז"ל בת 11
הודיה הודיוש אסרף ז"ל בת 13
נוי אנטר ז"ל בן 12
שובאל ציון דיקשטיין ז"ל בן 9
אלמר דזבראילוב ז"ל בן 16
יהונתן גמליאל ז"ל בן 16
הדר הרשקוביץ ז"ל בת 14
רחל גילה טלר ז"ל בת 16
גבריאל חוטר ז"ל בן 17
עטרה ליבנה ז"ל בת 15
שירז נחמד ז"ל בת 6
שאול נחמד ז"ל בן 15
לירן נחמד ז"ל בת 3
אברהם אליהו נחמד ז"ל בן 16
אביה מלכה ז"ל בת שנה
נחמי'ה עמר ז"ל בן 15
לינוי סרוסי ז"ל בת 14
גסטון פרפי פרפיניאל ז"ל בן 15
אילן פרלמן ז"ל בן 8
סיני קינן ז"ל בת שנה
גל קורן ז"ל בן 14
אברהם נרי'ה שבו ז"ל בן 16
אבישי יוסף שבו ז"ל בן 5
קרן שאצקי ז"ל בת 14
יפית רביבו ז"ל בת 14
דניאל בת-אל שפי ז"ל בת 5
שרה תפארת שילון ז"ל בת שנה
גלעד שטיגליץ ז"ל בן 14
צבי יעקב ישראל שבו ז"ל בן 12
הדס תורג'מן ז"ל בת 14
מיכאל שרשבסקי ז"ל בן 16
אסף אביטן ז"ל בן 15
יוסף איש-רן ז"ל בן 14
שושנה רחל שושי בן ישי ז"לבת 16
אדם וינשטיין ז"ל בן 14
ג'ניה קרן דורפמן ז"ל בת 16
מריה טגילצב ז"ל בת 14
תמר מסנגיסר ז"ל בת 8
יעקב קובי מנדל ז"ל בן 13
עליזה מלכה ז"ל בת 16
מריאנה מדבדנקו ז"ל בת 16
נפתלי בן-ציון לנצקרון ז"ל בן 13
רעיה סחיווסחורדר ז"ל בת 14
חמדה ברכה סחיווסחורדר ז"ל בת שנתיים
אברהם יצחק סחיווסחורדר ז"ל בן 4
אירינה נפומניאשצ'י ז"ל בת 16
ראיסה נמירובסקי ז"ל בת 15
יוליה נלימוב ז"ל בת 16
שלהבת תחי'ה פס ז"ל בת שנה
יאיר עמר ז"ל בן 13
יוליה יעל סקליאניק ז"ל בת 15
ליאנה סעקיאן ז"ל בת 16
מיכל שרה רזיאל ז"ל בת 16
מלכה חנה מלכי רוט ז"ל בת 15
אלירן רוזנברג ז"ל בן 14
מנשה מני רגב ז"ל בן 14
קטרינה אריאס ז"ל בת 15
אניה אניוטה קזצ'קוב ז"ל בת 16
גולן תורג'מן ז"ל בן 15
יוכבד שושן ז"ל בת 10
יהודה שהם ז"ל בן שנה
גיל-עד שאער ז"ל בן 16
נפתלי פרנקל ז"ל בן 16
אדל ביטון ז״ל בת 4

 

--

ארץ השם לעם השם על פי תורת השם