20 אוקטובר, 2013

קטי כהן פעילת מטות ערים מתמודדת ברשימה מוניציפלית בגבעת-שמואל. כל הכבוד