12 אוקטובר, 2009

מזל טוב לגיבורי משפחת שבו - בועז והילדים - לרגל הולדת השלישיה

 

ברכות מקרב לב לאחינו הגיבורים!!

מזל טוב למשפחת שבו הגיבורה לרגל הולדת השלישיה

מפעילי מטות ערים בכל רחבי הארץ

תזכורת:

http://www.ulpanakp.org/6A.html#movie16

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=537085

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1955953,00.html

בימים כתיקונם היה צריך לתת למשפחה הזו את פרס ישראל...

08 אוקטובר, 2009

haresha-ishur-roham1