02 אוקטובר, 2013

חרדים נשאו תפילה לרפואת הרב עובדיה יוסף - בהר הבית

חרדים נשאו תפילה לרפואת הרב עובדיה יוסף - בהר הבית

בסרטון - קבוצת מתפללים חרדים עלו להר הבית, לאחר טבילה כהלכה, חליצת נעלי עור, והליכה בתחומים הנמצאים מעבר לכל ספק מחוץ לשטחי העזרה המקודשת בהר הבית.

הרב ברנד מפונוביז' שצעד בראש הקבוצה, כתב חיבור מיוחד שהקדיש לבירור דיני העלייה להר הבית בזמננו. לדבריו, העלייה להר היא לא רק מותרת, אלא מצווה וחובה - התחדשות של הנוהג הקדום לעלות לרגל למקום המקדש גם לאחר חורבנו. ישנה 'מצוות ראייה', או זכר לה, בשלושת הרגלים.

בין העולים היה גם ילד ששערותיו נגזזו במקום לפני ה' (טקס חלאקה).

בסרטון הרב ברנד נושא דברים אודות החובה לשמור על ארצנו ומקום המקדש בידינו, ולא לתיתם או למוכרם לידי זרים, לא בהסכמים מדיניים ולא בהיתרי מכירה.

נאמרו בקשות לרפואת הרב עובדיה יוסף. חלק מן העולים החרדים השתחוו מלוא קומתם. העולים אמרו קדיש במניין.  
http://youtu.be/ym8ZsYrj1Qc
לפרטים ולראיונות: הרב ישראל פרטיג 058-6006769