23 דצמבר, 2010

תושבי תל-אביב, זהירות מפני מדינה פלשתינית. כך נראית עירכם מבית-אל, טילים ינחתו עליכם בקלות

תושבי תל-אביב, זהירות מפני מדינה פלשתינית. כך נראית עירכם מבית-אל, טילים ינחתו עליכם בקלות

הקליקו על מנת להגדיל
כל הזכויות שמורות לישראל וונדי

תושבי אשדוד, זהירות מפני מדינה פלשתינית. כך נראית עירכם מבית-אל, טילים ינחתו עליכם בקלות

כל הזכויות שמורות לישראל וונדי

22 דצמבר, 2010

לא למדינה פלשתינית!!! הנה כך נראית תל-אביב מהיישוב בית-אל (מפחיד)

 
 
ללחוץ כמה פעמים, כדי להגדיל את התמונות

21 דצמבר, 2010

הרחיבי

 

"הרחבה כנגד החרבה".

 

לפני כחודש הרסו כוחות הביטחון את המאחז הרחיבי וגם את מעיין עין כפיר שעל יד הישוב אלון מורה, אנו רוצים לבנות מחדש את המבנה שנהרס במקום, המבנה היה עשוי חלקו מבטון וחלקו מבנייה קלה, המבנה מיועד למשפחה שמתעתדת להיכנס למקום, הסכום שאנו צריכים הוא 10 אלף ₪ ,נשמח שכל אחד יסייע כפי יכולתו

לפרטים ולתרומות ניתן לפנות ל- 0526071528 או home.rril@gmail.com

"הרחיבי מקום אהלך" - בבניין הארץ נתברך

שלכם, חלוצי גרעין הרחיבי.


רוצים להאשים אותו כדי לאפשר הכנסת "קדימה" לממשלה במקומו

 

20 דצמבר, 2010

מכתב לשר המשטרה

שר המשטרה - מדוע משטרה פלשתינית משוטטת בגוש עציון

משטרה פלשתינאית על ציר 60 בגוש עציון! הנה תמונות: http://mattotarim1.blogspot.com/2010/12/blog-post_20.html

לאור יום, על ציר 60,  בין צומת גוש עציון לאפרת צפון רכב משטרתי של הרשות הפלשתינאית נראה נוסע לו בבטחה, ללא הפרעה. כשצולמו, סימנו, בחיוך רחב, את האות V (אות הנצחון).

הצילומים ע"י:  יהודית קצובר 0507161818 נדיה מטר 0505500834 - עדות ראייה. כל הכבוד

שר המשטרה הנכבד, בבקשה לעדכן -

הכיצד שוטרים פלשתינים מסיירים בגוש עציון?

האם הדבר מקובל על כב' השר?

אם כן - מתוקף איזה סידור הדבר מתאפשר.

אם לא - מה בדעת השר לעשות כדי שמקרים כאלה לא יישנו וכן, אילו צעדים יינקטו כדי לזהות ולנקוט סנקציות נגד ה"שוטר" בתמונה

בכבוד רב וברגשי תודה

סוזי דים, דוברת

מטות ערים

עותקים: נדיה מטר, יהודית קצובר

שר המשטרה - מדוע משטרה פלשתינית משוטטת בגוש עציון

  

18 דצמבר, 2010

המכתב של פרופ' עמוסיה לשר החוץ, שר ההסברה ויו"ר הקואליציה


 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Вице-премьеру, министру иностранных дел Израиля Авигдору Либерману, лидеру правящей коалиции в Кнессете Зэеву Элькину, министру информации и диаспоры Ю. Эдельштейну.

aliberman@knesset.gov.il; zelkin@knesset.gov.il; yedelstein@knesset.gov.il

 

Уважаемые господа!

Слушая и читая ваши, да и Премьер-министра, выступления на высоких международных собраниях, конференциях и интервью в СМИ, постоянно обращаю внимание на использование слов и выражений, неправильно передающих смысл определённых, хорошо известных, понятий. Этот ваш дефект чисто лигвистичен лишь на первый взгляд, поскольку приносит существенный вред стране, вами представляемой, и народу, избранными руководителями которого вы являетесь.

Конкретно, имею в виду слова и выражения:

1.            «Палестинцы» и «палестинский народ» - для обозначения местных арабов и их компактно проживающей совокупности, «палестинское государство» для обозначения планируемого рядом политиков за границей и, к сожалению, в самом Израиле, государства местных арабов. Как известно, «палестинский народ» в его сегодняшнем понимании есть полит-технологическое изобретение недавнего времени, не имеющее под собой историчемких или генетических корней и оснований. Сказанное относится и к такому словосочетанию, как «палестинская администрация» вместо администрации автономии. Эта неправильность вносит свой, пусть далеко и не решающий, но весьма заметный вклад в странную ситуацию, когда глава автономии, т.е. части государственного целого, непрестанно разъезжает по миру и ведёт постоянные переговоры как глава государства

         Понятие «палестинец» имело хождение во времена британского мандата, прекратившего действие в 1948. Есть ещё заметное число людей, имевших документы, в которых в графе nationality стояло Palestinian. Разумеется, в этом не было этнического смысла: известные мне такие «палестинцы» все евреи.

2.            «Арабские беженцы» - для обозначения тех арабов, которые в основном по своей воле и наущению своих руководителей в 1948 г. покинули места постоянного проживания для облегчения арабским странам – соседям ликвидации вновь провозглашенного Израиля. В пользу этого утверждения говорят многочисленные газетные публикации того времени, воспоминания его людей, живших в то время.

         Отмечу, что в дипломатической литературе, к примеру, в более поздней резолюции №242 Совета Безопасности, понятие беженец, подразумевает и евреев, в тот же период времени вынужденных покинуть места своего проживания - арабские страны - из-за анти-еврейских настроений и погромов. Очевидно, что беженцами не могут считаться потомки людей, покинувших по тем или иным причинам свои жилища: это качество, в отличие от прав собственности, не может наследоваться, а, следовательно, и подлежать наследуемой компенсации.

3.            «Оккупированные территории» для обозначения тех частей подмандатной Палестины, которые перешли под контроль Израиля в результате его победы в навязанной ему соседними арабскими государствами войне 1967 г., обычно именуемой шестидневной войной. Оккупация территории подразумевает её занятие после отъёма у предыдущего владельца - государства. Поскольку таковых в применение к обсуждаемым территориям не существовало, а идёт спор об их приписании государству местных арабов, их уместно называть, вслед за рядом видных юристов-международников, в частности Ю. Россом, одним из соавторов резолюции №242 Совета Безопасности, спорными территориями. Замена оккупированных територий спорными сделает очевидно бессмысленным в применение к действиям Израиля термин «оккупация».

4.            «Западный берег» для обозначения Иудеи и Самарии, именовавшиеся так даже на картах учебников истории в бывшем СССР. Понятие «берег», подобно, например, набережной как сооружению на берегу, явно подразумевает узкую полоску суши в непосредственной близости от реки, моря, озера. Очевидна нелепость отнесения, например, к западному берегу Одера половины Германии, но почему-то очевидное всюду применимо в Израиле. Отмечу, что абсурдность идеи устранения иудеев из Иудеи, маскируется исторически и этнически безосновательным её переименованием её в «Западный берег».

5.            «Восточный Иерусалим» как нечто, противостоящее в смысле своего будущего западной части этого города. Восточный Иерусалим есть не более, чем географическое обозначение группы районов города, наподобие Истэнду и Вестэнду Лондона. Всякая политическая трактовка этого понятия неправильна по существу дела и вредна для Израиля.

6.            «Аннексия» для обозначения того, что гораздо правильнее именовать распространение юрисдикции. Слово «анексия» несёт в себе оттенок отторжения от владельца (подразумевается) или захвата территорий, принадлежащих другим государствам, и к спорным территориям определённо отношения иметь не может.

7.            «Поселенцы» и «поселения» для обозначения евреев – жителей населённых пунктов Иудеи и Самарии. В самих словах «поселения» и «поселенцы» содержится некоторый характер временности, что противоречит как реальной ситуации, так и ряду известных документов и международных соглашений, включая декларацию Бальфура 1919 г., резолюцию Лиги Наций от 1920 г. и ряда последующих, признанных после роспуска Лиги Наций её преемницей - ООН.

         Используемые сейчас приведенные выше слова и выражения представляют собой «новояз», вредный для народа и государства Израиль, искажения. Аккуратный подбор слов, вместо приведенных выше, поможет дискуссиям с общественностью и политиками, уточненяя содержание ведущихся споров и дискуссий.

Был бы признателен за быстрый ответ, но не в виде секретарских писем по указанному ниже адресу, а изменением лексики – в интересах исторической и юридической правды, государства Израиль и еврейского народа. Считал бы целесообразным, чтобы ваш пример распространился и на других членов Кнессета и работников СМИ, чьи лингвистические неточности почти также огорчительны, как и ваши.

Разумеется, сам по себе выбор слов не может оказать решающего воздействия на мировую политику. Но он может стать тем элементом правды, которая этой политике абсолютно необходима.

 

16.12.10. Профессор физики М. Амусья, Иерусалим, amusia@012.net.il

Salute and Mass support for Yehuda vShomron מפגן הצדעה ענק ליהודה ושומרון ביום חמישי 23/12 בכיכר ציון


Please spread the word to like-minded Israelis.      נא להפיץ לאוהבי ארץ ישראל

Kikar Tzion in Yerushalaim Thursday Dec. 23, 2010 at 7PM

 

מפגן הצדעה ענק ליהודה ושומרון ביום חמישי הבא 23/12 בכיכר ציון

http://www.sos-israel.com/index.asp?catID=43700&siteLang=3

Huge Demonstration in Zion Square

A Salute to the Yehuda, Shomron and Yerushalayim Residents

Starring Popular Singers

Ariel Zilber, Yishai Lapidot, Mendy Jerufi, Gadi Elbaz

The Land of Israel for the People of Israel

Thursday, the 16th of Teves, 5771 (23/12/10)

At 7:00 PM

Kikar Tzion, Yerushalayim

National Center: 08-8584353

Center for Yehuda and Shomron

National Headquarters: Activists Center: 054-2036770, 052-4641400

For transportation and coordinator information, see overleaf

Matot Arim, Eretz Yisroel Shelanu, Shomron and Binyamin Settlers Committee, Women in Green, Yehuda Action Committee, Chazit Yehuda, SOS- Israel, Headquarters for Eretz Yisrael, Gar'in Shchem and Yericho, Eretz Yisrael Youth

http://3.inn.co.il/leads/view/190

 

כולם מגיעים למפגן ההצדעה ההיסטורי ליהודה שומרון וירושלים


--אלמנת טרור מכתב משלה רוזנק שורשן

אני מנהלת עמותה לטובת ניפגעי טרור "להמשיך לחיות ביחד" http://www.terrorvictims.org.il/

אנחנו משתתפים בפרויקט של בנק לאומי "מיליון סיבות טובות" בו בנק לאומי יחלק לחמישים עמותות מיליון שקל.

הסכום יחולק ע"פ כניסות לסרטון היוטיוב שהתבקשנו להכין.

מאז שהתחילה התחרות לפני עשרה ימים העפלנו ממקום 44 למקום-19.

השמים הם הגבול.

בבקשה הפץ מייל זה לכל הכתובות שיש לך. כל הקלקה בעלת משמעות!!!!

אנחנו נישענים רק על תרומות ואנו עובדים בהתנדבות מלאה.

תודה -- שלה

זה הקישור ליוטיוב: אנא כנסו לסרטון והצביעו למעננו!!

חשוב להדגיש:על מנת שהצבעה תקלט במערכת יש להפעיל את הסרטון(אפילו לכמה שניות..) ורק אז להצביע.
http://www.youtube.com/Leumi1Million?x=DfaABkD9DLA

נתיב הכסף - מדוע מעבירה ממשלת ישראל בכל חודש סכומי כסף אסטרונומיים לחמאס

הפיץ עו"ד בועז שפירא מתל-אביב:

 

ישראל מעבירה לחמאס מאות מליוני שקלים בהעברות בנקאיות ומליוני דולרים במזומן. הדולרים עוברים למצרים דרך המנהרות תמורת נשק וטילאים חדישים. השקלים מועברים לבנקים פלסטיניים ומופקדים על ידם בעילום שם חזרה בבנק ישראל.

הלחשושים על מה שכונה זמן רב "משאיות השקלים" מפציעים מידי פעם ברשת. הסיפור על העברת מליוני שקלים מישראל לחמאס נשמע הזוי בעבר, אבל לאחרונה התברר שגם גופי תקשורת רשמיים לא יכולים להתעלם מכך. בשבוע שעבר דווח ברדיו סיפור על שיירה של משאיות ברינקס שעשתה דרכה מבנק ישראל למעבר ארז ובהן 72 מיליון שקל

בדיקות שערך על פי דו"חות שפורסמו ודיווחים בתקשורת העולמית והישראלית, העלו כי האיחוד האירופאי מעביר באופן סדיר וקבוע מיליוני אירו מדי חודש לכיסוי תשלום משכורות של 77,000 עובדי הרש"פ וכ-70,000 נתמכי עזרה סוציאלית בעזה. לדבריו "ע"פ חוקי האיחוד האירופי מוגדר ארגון החמאס כארגון טרור ולכן על אנשי האיחוד לוודא באופן שמי פרטני שאיש ממקבלי המשכורות והתמיכות אינו איש חמאס, אלא שמכל מחבלי החמאס ישנו רק אחד המופיע ברשימה זו, כך שכל השאר נהנים מהכסף.

מאז שהשתלט הארגון על עזה ב-2007 הועברו אליה מעל 5 מיליארד שקל דרך מערכת הבנקים, נוסף למיליארד שקלים במזומן ולחצי מיליארד דולר שנמסרו לבנק הדואר שבשליטת החמאס.

כ-80% מהמזומן הזה מועבר להנהגת ארגון הטרור כדי לממן את הברחות הנשק שלו. מתוך הכספים האלה, שחלקם מועברים לעזה בדרך חוקית למהדרין - באמצעות העברות בנקאיות - משלמת ממשלת החמאס מדי חודש את המשכורות למחבלים.

 

האם זה חוקי להתעלם מכך שכספי אונר"א שישראל מעבירה לרווחת תושבי עזה, משמשים את החמאס ואת מרצחיו?

בנק פלסטין ברמאללה, העביר בשבוע שעבר לסניפיו ברצועה 50 מיליון שקלים, כחלק מהסיוע של הממשלה הפלסטינית ברממאלה לממשלת החמאס ברצועה. ההעברה התבצעה בפיקוח בנק ישראל וצה"ל. בנק ישראל החליף לבנקים בעזה 31.5 מיליון שקל משומשים, שהועברו דרך מעבר ארז. בחמאס התרברו כי מדובר בכסף מזוייף, אך בבנק ישראל הכחישו את הדברים מכל וכל.

בנק ישראל מעביר מאות מליוני שקלים דרך המערכת הבנקאית ומליוני דולרים במזומן. 

 ענף הייצוא העיקרי של ישראל לעזה נותר מוסתר. רק מספר כלכלנים שמכירים את המונח "רווחי סניוראז'" מבינים כיצד מרוויח בנק ישראל מהעברת מאות מיליוני שקלים בשנה לעזה.

למרות שבנק ישראל מכחיש שהוא מעורב בקביעת מדיניות העברת השקלים לעזה, בחוגים כלכליים נפוץ הסבר לפיו הוא מרוויח מכך. כשזורמים כספים מחו"ל לעזה הם מומרים תחילה למט"ח, שנשאר בבנק ישראל. תמורתו הבנק מנפיק שקלים. הבנק, שהוא הגוף היחיד בעולם שיכול באופן חוקי "לייצר" שקלים - אינו מדווח על הדולרים שקיבל תמורת שקלים אלו כרווח (בנק ישראל אמור להעביר את כל רווחיו לרשות משרד האוצר) אלא רושם את השקלים המועברים לעזה בצד החובות במאזן שלו – תחת סעיף התחיובויות הנקרא "מזומנים בידי הציבור". לאיזה ציבור בדיוק מתכוונים - את זה לא מפרט מאזן בנק ישראל אבל התוצאה היא שהמט"ח אינו מופיע כרווח אלא פשוט נשאר בבנק ישראל.

 

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3823376,00.html

הדולרים עוברים למצרים דרך המנהרות תמורת נשק וטילים חדישים. 

אם היתה מצרים רוצה להילחם בהברחות, היא יודעת היטב היכן לאורך הגבול של 12 ק"מ נמצאים פתחי צינורות הדלק המעשירים את קופת החמאס. אך מצרים אינה מעונינת בעצירה מוחלטת שלהן. היא דווקא רוצה להבהיר גם לישראל וגם לחמאס שידה על השיבר: ברצונה ללחוץ על חמאס היא סוגרת אותו ועוצרת משאיות מלהגיע אל הגבול, וברצונה - לוחצת על ישראל: כל צינור מתכת, כל פגז מרגמה שמקבלת ישראל בחינם מעזה – עבר במצרים בדרכו לשדרות.

מערכת המנהרות בגבול רצועת עזה משמשת גם לצרכים מבצעיים של חמאס וארגוני טרור פלשתינים אחרים, כולל המזוהים עם ארגון אל-קאעידה. השב"כ מדווח בסקירה מדצמבר 2008, כי מערכת המנהרות מנוצלת "להברחות אמל"ח, בעיקר אמל"ח תיקני איכותי, כגון רקטות "הגראד" שנורו לעבר אשקלון (כ-30 רקטות ברבעון הראשון של 2008), להוצאת פעילים לאימונים ולהכשרות ב-חו"ל, בעיקר בסוריה ובאירן, ולכניסת מומחי לחימה, מאמנים ו"מהנדסים", וכן לשובם לרצועה של בוגרי הכשרות צבאיות, שסיימו את אימוניהם ב-חו"ל". 

העיתון "אל-יום אל-סאבע" דיווח (12 במאי 2010), כי מנגוני הביטחון המצריים תפסו בצפון חצי האי סיני מחסן גדול של נשק וחומרי נפץ אשר היה מיועד להברחה לרצועת עזה. מצבור הנשק שהיה מיועד לרצועת עזה כלל 61 טילים נגד מטוסים, 40 מוקשים נגד טנקים, 15 מוקשים רגילים, 5 מקלעים ותחמושת. ב-1 באפריל 2010 דיווח העיתון, בהסמכו על מקור ביטחוני מצרי, כי מנגנוני הביטחון המצריים תפסו 100 טילים נגד מטוסים, 45 מטולי RPG ו-40 מטעני נפץ.

השקלים מועברים ע"י אנשי החמאס לבנקים פלסטיניים ומופקדים על ידם בעילום שם בבנק ישראל.

במהלך חצי השנה האחרונה הפקידו תושבים מרצועת עזה 1.4 מיליארד שקלים בבנק ישראל - כרבע מהתוצר של הרצועה כולה.

כיצד מגיע הכסף מעזה לבנק המרכזי בירושלים? החוק הישראלי, המתייחס לרצועת עזה כיישות עויינת, אוסר על כל פעילות מסחרית של בנקים ישראליים ברצועה. עם זאת, הוא מתיר להם לקבל הפקדות כספים, וודאי של כסף ישראלי, מבנקים שאינם עזתיים, גם אם מקור הכסף הוא בעזה.

תושבי הרצועה מפקידים את כספם בסניפי הבנקים הפלסטיניים והערביים הפועלים בעזה, כמו בנק פלסטין שמרכזו ברמאללה והבנק הערבי שמרכזו בירדן. משם, עובר הכסף (תחת פיקוח ואבטחה של צה"ל) לסניפים המרכזיים של אותם בנקים, מחוץ לעזה.

 

הבנקים הערביים בתורם מפקידים את הכסף בבנקים מסחריים ישראליים. זאת, כיוון שהחוק אוסר על בנק ישראל להפקיד כסף של לקוחות מחו"ל, גם כשמדובר בבנקים של מדינות ידידותיות. הבנקים הישראליים משלימים את השרשרת ומעבירים את הכסף לבנק ישראל. הכסף נושא ריבית, כמו כל הפקדה בנקאית בחשבון סגור, והריבית נצברת לזכותם העתידית של הלקוחות העזתיים.

 

בהודעה רישמית של משרד הבטחון נכתב: "282 מיליון שקלים הוצאו מבנקים ברצועת עזה ויופקדו בבנק ישראל. זאת, כמחווה הומניטרית, בעקבות פניית רשות המטבע הפלסטינית על רקע הצטברות שקלים במערכת הבנקאית ברצועה, מתוך רצון לאפשר המשך לפעילות המסחר ברצועה". בהודעה צויין כי ההפקדה בוצעה בתיאום עם מתאם פעילות הממשלה בשטחים ועם הממשלה הפלסטינית ברמאללה.

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3884591,00.html

 

 

הקבינט המדיני-בטחוני בוחר לסייע ולהתעלם מגלעד שליט

 

בתום ישיבת הקבינט מסר מזכיר הממשלה, עו"ד צבי האוזר, כי ההחלטה שהתקבלה היא לאשר הקלות נוספות שיאפשרו הרחבת יצוא סחורות משטח רצועת עזה ללא קשר לשחרור שליט  "ההחלטה נועדה להמשיך ולהרחיב את הפעילות הכלכלית ברצועה, ובכך להקל על האוכלוסיה בעזה הנתונה תחת משטר דיכוי וטרור שמפעיל החמאס"

לאן מגיע הכסף האירופי? 

אם היתה לישראל הסברה, היתה יכולה ישראל להוסיף את הצטרפותה לדאגה אודות "הכסף האירופי המוזרם לעזה". בחודש שעבר העבירה ממשלת הולנד משכורות ל-10,000 שוטרים ברצועה. בשבוע שעבר הסתיימו במקביל שני מחזורים של "קורס שוטרים" של החמאס ואילו סגן שר האוצר החמאסי הודיע כי 17 אלף אנשי כוחות הביטחון של התנועה מקבלים משכורות באופן קבוע. תקציב המשכורות הכללי של ממשלת עזה כבר עולה על 14 מיליון יורו בחודש. בנוסף משלמת הממשלה משכורות ל-15 אלף עובדים נוספים בעיקר ב"משרד החינוך" העזתי.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3860575,00.html

 

כיצד קורה שהשר אביגדור ליברמן הוא שר החוץ בממשלה שמעבירה מליוני שקלים בכל חודש לעזה בניגוד לדרישות בהסכם עליו חתומה מפלגתו ? 

 

 היעדים המדיניים שהציבה מפלגת ישראל ביתנו בהסכם הקואליציוני היו :

"יעד אסטרטגי של מדינת ישראל יהיה הפלת שלטון החמאס בעזה; הממשלה תפעל בנחישות להפסקת כל ירי על המדינה ותושביה בדגש על ירי מרצועת עזה; הממשלה תפעל למניעתה של הזרמת כספים לארגוני טרור ולגורמים טרוריסטיים; הממשלה תפעל למניעת הסתה כנגד מדינת ישראל והעם היהודי לרבות במערכות חינוך, דת והסברה". 

כך מפסיד השר ליברמן  פעמיים : גם באמינותו כלפי מצביעיו וגם בכך שבעקבות טיפולו האישי של ברק בהעברות הכספים הרי שבארופה הוא ולא ליברמן נחשב ל"שר החוץ האמיתי של מדינת ישראל" 

הנחת העבודה של בנק ישראל כי משפחות של חיילים ואזרחים ישראלים שיפגעו ע"י החמאס יתבעו את הבנק ולכן ביקש בנק ישראל מראש ערבויות מהמדינה לקראת תביעות שכאלה

מה צריך לעשות ?

היה ראוי שאמצעי התקשורת יעסקו בפרשה בפירוט אך כפי שהבינו כבר רבים בציבור הישראלי, כמו בכל מהלכם של הסכמי אוסלו, לאמצעי התקשורת יש אג'נדה משלהם והם מנסים להעלים את הבעייתיות והפגמים בתהליך, כך למשל הסתירו אמצעי התקשורת את העובדה כי ההצתה בכרמל היתה על רקע לאומני ולוותה בהצתות נוספות רבות

על מדינת ישראל לחזור לעצמה ולעמידה איתנה על עקרונותיה, עליה להפסיק ולסייע לאויביה בטובות כלשהן או בהעברות כספים. חלקים גדולים מהעברות הכספים מופנים לבניית כוחות החמאס, לתשלומים למחבלים ולרכישת נשק נוסף. חלק אחר מגיע לבכירי החמאס והופך אותם לעשירים יותר.

הרב  יואל בן נון:

 "ראש ממשלת ישראל מעולם לא היה שותף להרפתקאות הכושלות של הסכמי אוסלו ושל ההתנתקות. למה שייצמד לתוצאות המרות ביותר שלהן, ועוד במחיר מדיני בלתי אפשרי?

עליו להעביר בממשלה ובכנסת החלטות בהירות, שישחררו את ישראל מן הקשר בין יו"ש לעזה, יאפשרו הפרדה והתנתקות באמת, ויטילו את עזה על הקהיליה הבינלאומית, כפי שהיא מעמידה פנים שהיא רוצה – עד שיתחננו בפנינו לא לסגור אותה לגמרי, ונוכל לקבוע את התנאים שלנו. אומץ רב נדרש לשינוי כה דרמטי, אבל אין ברירה. זוהי שעת כושר נדירה."

 

נתיב הכסף - ממשלת ישראל מעבירה בכל חודש סכומים אסטרונומיים לחמאס - מעו"ד בועז שפירא בתל-אביב

 

15 דצמבר, 2010

מצילים את נוף ציון


מפגן הצדעה ענק ליהודה ושומרון ביום חמישי 23/12 בכיכר ציון

 
 
 For Judea and Samaria - Next Thursday in Jerusalem מפגן הצדעה ענק ליהודה ושומרון ביום חמישי הבא 23/12 בכיכר ציון

http://www.sos-israel.com/index.asp?catID=43700&siteLang=3

זה מפכ"ל? An embarrassment to our country

 

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com עכשיו בפייסבוק  http://www.facebook.com/MattotArim

 

זה מפכ"ל?

שחר איילון הוא מועמד מוביל למפכ"ל המשטרה. http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/183/911.html?ap=1&from_art=2189028&to_art=2183911

בקלטת הבאה תשמעו במו אזניכם איך שחר איילון מזמין 1800 שוטרים להרביץ למתנחלים. הוא אומר: אם יבקשו מכם להזדהות (כדי לנסות להעמידכם לדין על אלימות לא-צודקת), תגידו "קוראים לי שחר איילון", ואז אני כבר אטפל בזה. 

במילים אחרות - גופם של אזרחים -- הפקר, אצל שחר איילון. הנה ההקלטה:   http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/189/375.html?hp=1&loc=29&tmp=5949  AYALON

גישתו של שחר איילון יוצרת תרבות של שקר ואלימות במשטרה. דוגמאות:

 

    * ריסוס גז פלפל ממרחק אפס לתוך עיניו ואפו של תלמיד בן 15, ללא שום התגרות או התנגדות מצד המותקף: http://www.inn.co.il/News/News.aspx/211393

 

    * אגרוף משטרתי בפרצוף -- בלי שום התגרות מצד הנתקף:       http://www.youtube.com/watch?v=etrfaBE_PBQ

 

    * זעקת יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט: "חקירת" השוטרים האלימים היא בדיחה - בעוד ילדות בנות 12 מושלכות לכלא עד תום ההליכים! http://www.youtube.com/watch?v=ThYs3gfQ6oY

 

    * עיתונאי מקבל אגרוף וסתירה ונזרק לתוך אוטובוס בניגוד לרצונו  http://www.youtube.com/watch?v=X8I_eusOug4

 

נא לפנות במהירות לחברי הכנסת. חשוב שכותרת המייל של כולנו תהיה אחידה: "שחר איילון". דוגמא למייל (אם אין לך פנאי לנסח מכתב אישי):

 

חבר כנסת יקר!!

הנידון: שחר איילון. הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה, הוא מפכ"ל שמעודד אלימות משטרתית בפומבי בלי שום בושה, לקול צחוקם של מאות שוטרים.

יש עשרות מפקדי משטרה  בכירים, מנוסים וראויים - מביניהם יש לבחור מפכ"ל.

אתה חבר כנסת. אני מצפה ממך, שתעבוד קשה בשעות ובימים הקרובים, כדי להבטיח שייבחר אדם ראוי - לא שחר איילון - לעמוד בראש משטרת ישראל.

 

כתובות (העבירו הלאה):

ddanon@knesset.gov.il;myaalon@knesset.gov.il;zhotovely@knesset.gov.il;ylevin@knesset.gov.il;mcachlon@knesset.gov.il;hkatz@knesset.gov.il;
yiskatz@knesset.gov.il;llivnat@knesset.gov.il;
gsaar@knesset.gov.il;zpinian@knesset.gov.il;
ypeled@knesset.gov.il;mregev@knesset.gov.il;rrivlin@knesset.gov.il;
kshama@knesset.gov.il;sshalom@knesset.gov.il;yedelstein@knesset.gov.il;zelkin@knesset.gov.il;
oakunis@knesset.gov.il;gerdan@knesset.gov.il;bbegin@knesset.gov.il;iaharon@knesset.gov.il;
rilatov@knesset.gov.il;olevy@KNESSET.GOV.IL;
aliberman@knesset.gov.il;ulandau@KNESSET.GOV.IL;mattot.arim@gmail.com;
slandver@knesset.gov.il;anmichaely@KNESSET.GOV.IL;amiller@knesset.gov.il;
smiseznikov@knesset.gov.il;fkirshenbaum@knesset.gov.il;drotem@knesset.gov.il;
mgafni@knesset.gov.il;mmozes@KNESSET.GOV.IL;
umaklev@knesset.gov.il;uorbach@KNESSET.GOV.IL;zorlev@knesset.gov.il;dhershkovitz@KNESSET.GOV.IL;
dazulay@knesset.gov.il;aatias@knesset.gov.il;yvaknin@knesset.gov.il;
nzeev@knesset.gov.il;eyishay@knesset.gov.il;amncohen@knesset.gov.il;
amichaeli@knesset.gov.il;ymargi@knesset.gov.il;mnahari@knesset.gov.il;mporush@knesset.gov.il;akara@knesset.gov.il

 

Dear friends, please click on the links above to hear about one of the leading candidates to head the Israel Police, Shachar Ayalon.

Click the second link above (marked "AYALON") and you will hear Shachar Ayalon recklessly telling hundreds of amused policemen not to bother with the silly legal requirement to wear name-tags (which allow violent police officers to be identified and prosecuted).  In other links above (in the Hebrew section i.e.) you will see examples of the type of police brutality which has resulted from having officers like Shachar Ayalon on the force, including spraying pepper spray into the face of a non-resisting student,  an unprovoked punch in the face, punching and forceably cramming a protesting journalist into a dangerously overcrowded bus, and more.

Please use the email addresses above (in blue) and urge ALL Knesset Members to do something about getting this terrible candidate rejected. If you lack time to formulate your own email, please feel free to use or adapt the following example - please make sure to write SHACHAR AYALON in the subject line so it is clear what your email is about:

"Dear Madam or Sir, I hear that a very poor candidate is being proposed to lead the Israel Police -- Mr. Shachar Ayalon, who has been filmed urging his laughing men to dispense with name-tags (hence free to be as violent as they wish). Such a sloppy, callous attitude to the rules of law enforcement clearly disqualify Ayalon's candidacy. You are a Knesset Member - please be aware that I EXPECT YOU TO DO SOMETHING ABOUT THIS ISSUE - this is your job, to ensure that good, not bad, decisions and appointments are made, here in Israel! Sincerely, (name)

Here are more details about Ayalon (in English): http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/52382. As always - many thanks for your important assistance in this matter, and please can you pass it on.

 

                                                                                                                               Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com Now on Facebook: http://www.facebook.com/MattotArim

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com

 

 


09 דצמבר, 2010

מצילים את נוף ציון
 
20X30 נוף ציון208 
 
הכתבה בגלובס
 
 
 

07 דצמבר, 2010

ארגון נפגעי הטרור מודיע

 

מי שמעוניין להשתתף בארוחת חג חגיגית במלון רמת רחל מטעם אלמגור -ארגון נפגעי הטרור  יכול להצטרף עדיין.
הארוע ביום ג' ,ליל נר שמיני של חנוכה.
ההשתתפות 100 ש"ח לאדם. ל"אלמגור" -פטור לצרכי מס.
בתכנית:

ארוחת ערב חגיגית (בשרית,לצמחונים- דגים ).

הופעת הזמר והמלחין אריאל זילבר.
הענקת הוקרה ללוחמים בטרור.
ספורי לוחמים.

ערב מהנה שתומך בארגון הותיק לנפגעי טרור ובפעיליו.

הרשמה ב0548071882

------------------
לנפגעי טרור ינתן  מחיר מוזל ומסובסד


--
אלמגור - ארגון נפגעי טרור (ע"ר 580167450)
רח' יפו 234, ת.ד. 36287 ירושלים 91361
טל' 02-5388999, פקס 02-5372616
בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.al-magor.com

01 דצמבר, 2010

בחנוכה יוצאים למרחבי ארצנו Unique Hanuca Lightings


 

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com עכשיו בפייסבוק  http://www.facebook.com/MattotArim

 

 

נר רביעי של חנוכה - יוצאים מהעיר, למאחזי יהודה שומרון וגוש עציון!!

בחנוכה יוצאים למרחבי ארצנו: http://mattotarim1.blogspot.com/2010/11/blog-post_28.html -- לחץ פעמיים כדי להגדיל!! 

למשל: מרחובות -  רות תובל 0527792223
         מרעננה - מיכאל גוטליב (054) 7655278 

מבת-ים, בית-שמש, גבעתיים, חיפה, ירושלים, נתניה, פתח-תקווה, רמת-גן, רחובות, יד-בנימין  -- לחצו פעמיים על הקישורית הנ"ל.

 

 

במקום חוג בית בנושא יהודה ושומרון

פשוט להעביר את הקישורת להלן לכל החברים  שלא מכירים את יהודה ושומרון

(מתוך מהדורה מרכזית - חדשות 2 -  כתבת מגזין של מגיש החדשות דני קושמרו)

http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-977bed7169a6c21004.htm&sCh=87db6603e7478110&pId=1903531448

 

 

נתניהו חייך אכלת אותה

אתר הסאטירה לאטמה על התקפלות בנימין נתניהו בנושא הקפאה!! מומלץ

http://www.youtube.com/watch?v=S_bUgtl2epo&feature=player_embedded

 

 

JOIN OUR OUTPOSTS IN LIGHTING ISRAEL'S DARKNESS

This Sunday, fourth day of Chanukah (5 December) there will be a large gathering at many outposts. Outposts are founded on important state land, often on desolate yet strategic hilltops. right next to Kedumim. While  vacant and undeveloped, outposts have alot of symbolic meaning. The government takes outposts very seriously - Ehud Barak, who routinely evacuates and demolishes outposts, gets weekly status reports about the goings on there. His big fear is that it will take root and develop into a permanant point of settlement. If Shvut Ami is that important to government officials committed to giving away the Land of Israel, then it should be equally important to those of us who want it kept in Jewish hands. Please join in. Together, in the spirit of the Maccabees, we will dispel the darkness of despair with our lights of hope. PLEASE CONTACT NOW TO RESERVE SEATS - IF YOU WAIT, TRANSPORTATION MAY BE CANCELLED

 

For example: From Raanana to Shvut Ami (35 minutes from Ra'anana). Round trip transportation from Ra'anana. (054)7655278 Michael Gottlieb.

                         From Rehovot: Ditto. Ruth Tuval 0527792223

 

For transportation from other cities -- Bat Yam, Bet Shemesh, Givatayim, Haifa, Jerusalem, Netanya, Petah Tikva, Ramat-Gan, Rehovot, Yad Binyamin,

click here - click twice to enlarge: http://mattotarim1.blogspot.com/2010/11/blog-post_28.html

 

 

FUN CLIP TO WATCH ON HANUKA

From: imra@netvision.net.il (OUR DR. AARON LERNER FROM RAANANA -- THANK YOU AARON)
Music Video: Latma ridicules PM Netanyahu over freeze extension proposal
http://www.youtube.com/watch?v=S_bUgtl2epo&feature=player_embedded

 

 

HEBREW LANGUAGE "CHUG BAYIT" ON SHOMRON 

JUST SIT IN YOUR HOME AND WATCH! (GREAT TO SEND TO ALL YOUR NOT-INFORMED FRIENDS)

http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-977bed7169a6c21004.htm&sCh=87db6603e7478110&pId=1903531448

 

 

Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com Now on Facebook: http://www.facebook.com/MattotArim

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com