31 אוקטובר, 2013

דו"ח מטות ערים הקודם - סיקור עיתון "בשבע". בקרוב -הדו"ח הבא