31 מאי, 2012

Israeli Hero אהיה נאמן גם אם יפטרו אותי: השר הגיבור הראשון

English & unsubscribe info -- see below

                                                                                                                                                                                              רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com עכשיו בפייסבוק  http://www.facebook.com/MattotArim

 

אדלשטיין היום: אצביע בעד חוק ההסדרה. גם אם אפוטר

 

שר ההסברה והתפוצות, יולי אדלשטיין (ליכוד), ביקר היום (רביעי) במאהל המחאה של שובתי הרעב . אדלשטיין הדגיש , "אצביע בעד חוק ההסדרה גם אם זה יעלה לי בכיסא ואפוטר מתפקידי. זה לא מרד זו בחירה טבעית - בחירה שלא מנוגדת למצע הליכוד או של ראש הממשלה. לא אוכל לתת יד להריסת בתים ביו"ש".

http://www.youtube.com/watch?v=cDLfPwNy2dE&feature=youtu.be

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/238757

 

רקע (הדיון בכנסת  - 40 דקות): http://www.youtube.com/watch?v=4giW7FHSwZk&feature=relmfu&noredirect=1

 

שאלו את השרים: מי הבא בתור אחרי אדלשטיין? אם רוצים שהחוק יעבור - דרושים גיבורים נוספים!!

 

הנה כתובות השרים:

myaalon@knesset.gov.ilmcachlon@knesset.gov.ilyiskatz@knesset.gov.il; gsaar@knesset.gov.il; sar@sviva.gov.il; info@ng.pmo.gov.il;sar@moin.gov.il

ypeled@knesset.gov.ilyedelstein@knesset.gov.ilaliberman@knesset.gov.il; ulandau@KNESSET.GOV.IL;

slandver@knesset.gov.il; smiseznikov@knesset.gov.ilministerts@most.gov.il; dhershkovitz@KNESSET.GOV.IL;

aatias@knesset.gov.ilmnahari@knesset.gov.il;  ysteinitz@knesset.gov.ilymargi@dat.gov.il; iaharon@knesset.gov.il;

 

(מי שמכיר אותם אישית - התקשרו אליהם בבקשה)

 

Are you willing to lose your job for your principles??

Here is someone who is willing to do so: Israeli Minister Yuli Edelstein, former Prisoner of Zion in Soviet Russia.  He told hunger strikers today that he will be voting FOR the much-needed Land of Israel legislation -- even if he is fired as a result. In Hebrew:

 

http://www.youtube.com/watch?v=cDLfPwNy2dE&feature=youtu.be

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/238757

 

Which other Israeli ministers will step up with this brave man, Yuli Edelstein, and help save Judea and Samaria from destruction? 

 

Please just write to other ministers here in Israel -- and ask them! The ministers' email addresses are above - in the Hebrew section!

 

If you know a minister personally - by all means call her or him and ask her or him to join Minister Edelstein.

 

Write now -- ask now.

Ministers: Who else will stand up and be counted?  Because the laws which are slated to save Jewish communities from destruction need ALL ministers to support them, otherwise they will be defeated by the Knesset's Arab and pro-Palestinian members. Do we have your word that you will vote YES? 

 

Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com Now on Facebook: http://www.facebook.com/MattotArim

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

 


30 מאי, 2012

=?iso-8859-8-i?B?Rnc6IPnr5fD6IOTg5ez08OQg7uH46/og4Pog5Pn4IODj7Pno6env?=

 
----- Original Message -----
From: Harel Kohn
Sent: Wednesday, May 30, 2012 10:53 PM
Subject: ùëåðú äàåìôðä îáøëú àú äùø àãìùèééï

äùø àãìùèééï (åéãàå): àöáéò áòã çå÷é ääñãøä âí àí àôåèø

úåùáé ùëåðú äàåìôðä îáøëéí

 

áò÷áåú äñ÷åô äîùåúó ìãðä áï-ùîòåï ëúáú ääúééùáåú ùì òøåõ 1 åùì çæ÷é òæøà ëúá òøåõ 7, ùäáéàå ìøàùåðä àú ãáøé ùø ääñáøä éåìé àãìùèééï (ìéëåã) äòøá ëé àôéìå àí øåä"î ðúðéäå éôèøå, äåà ðçåù ìäöáéò áòã çå÷é ääñãøä áéåí øáéòé äáà:

 

úåùáé ùëåðú äàåìôðä îáøëéí àú àåîõ øåçå ùì äùø àãìùèééï òì ðàîðåúå äîåçìèú ìãøëå, ìãøê îöò äìéëåã, ìîåñø, ìäúééùáåú áëìì åìúåùáé ùëåðú äàåìôðä áôøè.

 

úåùáé äùëåðä ÷åøàéí ìëì äùøéí ììëú áò÷áåúéå åìîðåò îîùìú éùøàì ìäéåú îåëúîú áëúí ùì òååì îùååò àí çìéìä úäøåñ îîùìú ðúðéäå àú ùëåðú äàåìôðä, øàùåðä ì9000 éç"ã áñèèåñ æää áéå"ù.

 

òì øåä"î ðúðéäå ìòîåã îàçåøé äåãòúå ìöéáåø ëé äøéñú ùëåðú äàåìôðä äéðä âæéøä ùàéï äöéáåø éëåì ìòîåã áä, åéàôùø ìùøéå çåôù îöôåï áäöáòä òì çå÷é ääñãøä áéåí ã' äáà.

 

äøàì ëäï - ãåáø äùëåðä

 

 

îö"á úîåðä ìùéîåù çåôùé

 

29 מאי, 2012

שביתת רעב - צדק ביהודה ושומרון

שביתת רעב

 

 

חברים יקרים,

 

היום בצהרים (שלישי) אנו פותחים בשביתת רעב, ליד קריית הממשלה, בדרישה מנתניהו ושרי הליכוד להעביר את חוק ההסדרה ברביעי הבא בכנסת, ולהציל את שכונת האולפנה בבית אל ואת הישובים עמונה, מגרון וגבעת אסף.

 

מדובר בישובים ישראליים חלוציים שקמו בעידודה של הממשלה, ונמצאים היום בסכנת עקירה בעקבות עתירות של ארגוני שמאל ופלשתינים הטוענים לבעלות על הקרקע.

חוק ההסדרה נועד להחיל את ההגיון של חוק המקרקעין הישראלי על הישובים ביו"ש. אם החוק יעבור העותרים הפלשתינים ידרשו לראשונה להוכיח את בעלותם על הקרקעות, במדה ויעמדו בנטל ההוכחה הם יהיו זכאים לקבלת פיצוי כספי מלא על הקרקעות.

שר האוצר יובל שטייניץ התבטא בשבוע שעבר על החוק ואמר: "זה לא ימין ולא שמאל, לא שטחים ולא שלום, אלא שכל ישר והגיון פשוט. החוק הזה הוא לא חוק עוקץ בג"ץ אלא תיקון עצמי של הכנסת, שיצרה מצב מעוות ועכשיו מתקנת אותו"

חוק ההסדרה יעשה צדק עם מאות משפחות, אנשים נשים וילדים העומדים להיזרק אל הרחוב ויציל את בתיהם מהריסה.

לארגוני השמאל ברור שהריסת הבתים לא תשיב את הקרקעות לעותרים, שכן מדובר בקרקעות הנמצאות בתוככי או בסמיכות לישובים קיימים. האנטרס האמיתי של העותרים הוא לקבל פיצוי כספי, אולם הם לא מסוגלים להודות בו מחשש שירצחו על ידי הרשות הפלשתינית. כמו כן, ברוב המקומות מדובר באדמות טרשים נטושות שאיש לא בנה עליהם בית ולא נטע עליהם עץ. רוב התובעים כלל לא ידעו שבארכיונים הירדנים היו קיימים מסמכים על שמם, והתביעות מעולם לא התבררו משפטית בערכאות הרלוונטיות. במקומות אחרים אין תובעים גם היום.

אך כל זה לא משנה, כי המטרה המרכזית של העותרים היא מטרה פוליטית מובהקת: להרוס את ההתיישבות היהודית ביו"ש, ולגרום לדה-לגיטימציה ציבורית ומשפטית למתיישבים.

 

שלטון החוק יקר לנו, אך חוק הוא חוק כאשר יש בו צדק והגיון.

הגיע הזמן להחזיר את הצדק וההגיון אל ספר החוקים.

 

כאמור – היום אנו מתחילים בשביתת רעב ליד קריית הממשלה.

המטרה היא קרובה וברת השגה – העברת חוק ההסדרה בכנסת ביום רביעי הבא. רוב חברי הכנסת והשרים מעוניינים בחוק. המעכב העיקרי הוא – ראש הממשלה, שנמנע עד עתה מלתת חופש הצבעה לשרים, מחששות שונים.

 

מה את/ה יכול לעשות ?

 

א)     להצטרף אלינו לשביתת הרעב, או לשהות באוהל. גם ביקור קצר – יכול לעזור.

ב)     לשלוח את המכתב הזה, עוד היום, לכל מי שאתה יכול.

 

בברכה,

 

יהודה יפרח       הרב יאיר פרנק  רב הישוב עמונה

 

חברי כנסת: שי ניצן מדרדר את המשטרה למשטרת מחשבות

 

ידיעות אחרונות: שופט מאשים את שי ניצן בפעילות פוליטית נגד מתנחלים

 

שבוע הספר על ידי מגורשי גוש קטיף--נא לפרסם


*******שבוע הספר*******

 

החנות של שלוה מגיעה למועדון בעין צורים ולמועדון בניצן

ושוב מורידים מחירים!!!                                פרסים והגרלות!!

 

בעין צורים—במועדון של נווה דקלים

 

במוצאי שבת זה, פרשת נשא—י"ב בסיוון 2.6.2012 משעה 21:30 עד 24:00

 

מיום ראשון עד יום רביעי, י"ג עד ט"ז סיוון 3.6.2012-6.6.2012  מהשעה 18:00  עד 23:00

 

בניצן—במועדון ה"ימיה"

 

ביום ראשון כ' סיון (10 ליוני) מהשעה 16:00 עד 23:00

ביום שני כ"א סיון (11 ליוני) מהשעה  8:30  עד 23:00

בואו בשמחה!

משה ואסתי שלוה 054-2045731

 

השר סילבן שלום לפעילים ברחובות: כולנו נגד מדינה פלשתינית


השר סילבן שלום לפעילים ברחובות: "כולנו נגד מדינה פלשתינית!!"
 
השר סילבן שלום הופיע אמש בעיר רחובות בפני מרבית פעילי הליכוד הבכירים מהאיזור. באולם גדוש בנוכחות גבוהה מאד של פעילים בכירים מרחובות, וכן מקרית עקרון, יבנה, גדרה, רמלה, לוד, מודיעין, נס-ציונה ויישובים נוספים, עדכן המשנה לרוה"מ את הפעילים, בדבר בעיית איראן, בעיית המסתננים, בעיית שכונת האולפנה, בעיית הדיור, שינוי שיטת הממשל, ונושאים נוספים שעל סדר היום הציבורי.
 
בשלב השאלות, אחד מחברי המרכז בקהל מנה את הסכנות שעלולות להתרחש אם תקום מדינה פלשתינית. השאלה הועלתה על רקע מכתב שעליו חתומים שני-שלישים מחברי מועצת העיר  ברחובות, לפיו הקמת מדינה פלשתינית תסכן את תושבי רחובות ותכניס אותם לטווח הטילים http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3711559,00.html .  על כך השר סילבן שלום השיב: כולנו נגד מדינה פלשתינית, אין שאלה בכלל.
 
המשנה לראש הממשלה עוד שיבח את הישגי הליכוד בבחירות להסתדרות בכלל, והישגי סניף הליכוד ברחובות בפרט.
 
השר שיבח את הישגי הממשלה בנושא שיווק יחידות דיור, התמודדות עם הטרור העולמי, חיבור הפריפריה למרכז, ונושאים נוספים.
 
 
 
 

28 מאי, 2012

אפליקציה סלולר לטובת בטחון בכבישי יהודה ושומרון

מכשיר קשר (לא רק) לסמארטפון

אפליקציה בשם ZELLO מאפשרת קשר כמו ה"מירס" בין אנשים וקבוצות

כבר יצרנו מספר ערוצים לפי חלוקה של כבישים מרכזיים:

·         כביש-60-ירושלים-תפוח,

·         כביש-5-חוצה-שומרון,

·         כביש-1-ירושלים-יריחו,

·         כביש-465-עטרת,

·         כביש-458-אלון-מכמש-מגדלים,

·         כביש-60-ירושלים-חברון,

·         כביש-60-באר-שבע-חברון,

·          כביש-90-יריחו-מחולה,

·          כביש-מודיעין-טלמון-נוה-צוף,

·          כביש-505-מעלה-אפרים-תפוח,

 

מטרת הערוצים:

·          דיווחים על מצב התנועה.

·          דיווחים ביטחוניים בזמן אמת

 

איך מתקינים?

האפליקציה חינמית, יש לבחור שם משתמש וסיסמה,

אח"כ להוסיף את הערוצים הרלוונטיים לאזור שלך.

 

האם צריך להירשם?

לא, אבל מומלץ לעדכן פרטים ע"י שליחת מייל ל:  Zello.lerner@gmail.com

יתקבל בחזרה מייל עם טופס לעדכון פרטים,

במידה ונאלץ לעבור לאפליקציה אחרת נוכל לעדכן את כל המשתמשים בקלות.

 

איך משתמשים?

לוחצים על הערוץ שבו רוצים לשדר ואז לוחצים על "לחץ ודבר" במשך כל זמן השידור,

אם האפליקציה פועלת, (אפילו במצב "תפוס"), ניתן לשמוע את היסטוריית השיחות,

אפשר לדבר מול ערוץ או מול משתמש בודד שהוסיף אותך לרשימתו ,

אפשר לשאול/לענות/לדווח בכל עניין שיועיל לכל המאזינים האחרים באזור.

 

מתי להפעיל?

אפשר להפעיל מתי שרוצים אבל מומלץ להפעיל לפני שיוצאים לדרך.

כדאי לכבות או להעביר למצב "תפוס" כשמגיעים לעבודה/לימודים...

 

איך ה-ZELLO עוזר בענייני ביטחון?

כבר היה דיווח בזמן אמת על גניבת רכב בבית אל, שדווח בערוץ המתאים,

הדיווח היה מדויק ומפורט, אך עדיין לא היו מספיק מאזינים.

יעילות המערכת תגדל ביחס ישר למספר המצטרפים,

נהגים במצוקה יוכלו לדווח ולקבל סיוע מחברים על הכביש.

 

איך אפשר לעזור?

להצטרף ולצרף את חבריך.

 

        תודה

    עקביה לרנר--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    עקביה,
5664441 054

27 מאי, 2012

23 מאי, 2012

המופע של רמי פיינשטיין בזאפה תל אביב

 

המופע שלי ב"זאפה תל אביב"

                  

 

ביום ראשון, ה-3 ביוני, אופיע על אותה במה ששלמה ארצי, גידי גוב ורבים וגדולים אחרים מופיעים,

 ב- זאפה תל אביב,  ראול ולנברג 24 .  

 

אני משיק את האלבום החדש שלי, מישהו חייב להישאר כאן.  מארח את משה לוי,

 אבי גרייניק ועוד כמה הפתעות...

 

החלטתי להפוך את כולכם לאורחי ה-VIP שלי. 

כל מי שיזמין כרטיסים מראש, עד 3 ימים לפני ההופעה,

יקבל ממני את האלבום במתנה ביום המופע! 

 (בשלושת הימים שלפני ההופעה וביום ההופעה, לא תהיה אפשרות לקבל ממני את האלבום במתנה.

מספר הכרטיסים מוגבל.) 

 

לינק להזמנת כרטיסים:

 

http://www.zappa-club.co.il/rami_f 

                                 או, 

http://www.zappa-club.co.il/תל-אביב/רמי-פינשטיין/03_06_2012/22_00

 

 

להתראות,

רמי

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

פתיחת הקופה ב-20:30 -  תחילת ההופעה ב-22:00

 

 


‭‮

‭‮
‭‮

20 מאי, 2012

יום ד יום הדין This Wednesday: Crucial Zionist Litmus Test For Govt

English & unsubscribe info -- see below

                                                                                                                                                                                                               רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com עכשיו בפייסבוק  http://www.facebook.com/MattotArim

 

יום ד יום הדין  This Wednesday: Crucial Zionist Litmus Test For Govt

 

ביום ד הקרוב, 23.5, סוף סוף, הכנסת תצביע על החוקים להסדרת היישובים הצעירים ביהודה ושומרון.

 

ראשי הליכוד הרבו להביע תמיכה בהסדרת היישובים הצעירים.  למשל:

 

נתניהו ליו"ר הכנסת

http://www.srugim.co.il/31866-%d7%a0%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%93?di=1

 

השר ישראל כץ  http://www.youtube.com/watch?v=mFWqXAV9mn8&feature=youtu.be

 

יו"ר הקואליציה (המכהן גם כיו"ר סיעת הליכוד) ח"כ זאב אלקין הוא אחד מיוזמי החקיקה:   http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3643.rtf

 

באשר לטענות של "מומחים" בשמאל בדבר "אי-חוקיות" של היישובים ש"גנבו קרקע פרטית של פלשתינים":

 

א. עו"ד יעקב ויינרוט, הליטיגטור הבולט ביותר בישראל (ויקיפדיה http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%98) הביע תמיכה בהסדרת היישובים הצעירים: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4158092,00.html

 

ב. אחד מיוזמי החקיקה הינו ראש ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת, עו"ד דוד רותם, מומחה בעל שם במצב המשפטי של הקרקעות ביהודה ושומרון: http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3643.rtf

 

הציבור מתבקש לפנות מייד מייד לשרי הליכוד. אצבעות השרים הם שיכריעו. כדי שהחקיקה תעבור, כל אחד ואחד מבין השרים חייב להגיע לכנסת ביום ד (במקום לומר: "היתה לי ישיבה נורא חשובה במקום אחר...") וכמובן, יצביעו בעד החקיקה.

 

מכתב לדוגמה:

 

הנדון: יום ד יום הדין, הצבע בעד החוקים להסדרת הישובים הישראלים הצעירים ביהודה ושומרון

שרי הליכוד היקרים! (עותקים לאישי ציבור נוספים בליכוד, בישראל ביתנו ובש"ס):

ברצוננו לומר תודה למפלגת ישראל ביתנו של ליברמן, אשר הודיעו בעיתון מקור ראשון, שבכוונתם להצביע בעד החוקים (כל ח"כי ישראל ביתנו - השרים בראשם).

כנ"ל תודה לתנועת ש"ס בראשות אלי ישי שגם כן הודיעו למקור ראשון שברצונם להצביע בעד החוקים. (כל ח"כי ש"ס - השרים בראשם).

תודה גם לכל ח"כי הליכוד וסגני השרים אשר עמלו וטרחו בעד החוק ושכולם התחייבו להגיע ביום ד לכנסת ולהצביע בעד החוק.

כעת הכל תלוי בשרי הליכוד!! אנא הודיעו לציבור כבר היום, שבכוונתכם להגיע ולהצביע בעד!

שר טוב - זהו שר שיצביע בעד היישובים הצעירים ביהודה ושומרון ביום ד

שר מצטיין, בעל אומץ לב ציבורי מיוחד - זהו שר שלא "סתם" יצביע בעד ביום ד - אלא מודיע על כך מראש, כדי להשפיע לטובה על חבריו השרים האחרים!

שרי הליכוד! גורל ההתישבות כולה, גורלם של קווי 67 המסוכנים לכולנו, וגורלה ושמה הטוב ועתידה של תנועת הליכוד כולה, מונחים בכפיכם!!

נא אשרו בדחיפות, שבכוונתכם להגיע ביום ד הקרוב ולהצביע בעד הסדרת היישובים הישראליים הצעירים!!

בכבוד רב, (השם המלא)

 

כל אדם, ששומע תשובה חיובית משר (הבטחה להצביע בעד) - נא ליצור קשר מייד עם mattot.arim@gmail.com.

כולם לפנות לשרים במייל - הכתובות כאן (יש גם כתובות של גורמים נוספים שמגיע להם תודה, אפשר לשלוח להם את אותו המכתב):

 

ddanon@knesset.gov.il; myaalon@knesset.gov.il; zhotovely@knesset.gov.il; ggamliel@knesset.gov.il; mcachlon@knesset.gov.il; hkatz@knesset.gov.il;

yiskatz@knesset.gov.il; gsaar@knesset.gov.il; zpinian@knesset.gov.ilyakovm@dat.gov.il; sar@sviva.gov.il; info@ng.pmo.gov.il;sar@moin.gov.il

ypeled@knesset.gov.il; mregev@knesset.gov.il; rrivlin@knesset.gov.il; kshama@knesset.gov.ilyedelstein@knesset.gov.il; zelkin@knesset.gov.il;

oakunis@knesset.gov.iliaharon@knesset.gov.il;

rilatov@knesset.gov.il; olevy@KNESSET.GOV.IL; aliberman@knesset.gov.il; ulandau@KNESSET.GOV.IL;

slandver@knesset.gov.il; anmichaely@KNESSET.GOV.IL; amiller@knesset.gov.il;

smiseznikov@knesset.gov.il; fkirshenbaum@knesset.gov.il; mgafni@knesset.gov.il; mmozes@KNESSET.GOV.IL; ministerts@most.gov.il;

umaklev@knesset.gov.il; uorbach@KNESSET.GOV.IL; zorlev@knesset.gov.il; dhershkovitz@KNESSET.GOV.IL;

dazulay@knesset.gov.il; aatias@knesset.gov.il; yvaknin@knesset.gov.il;

nzeev@knesset.gov.il; amncohen@knesset.gov.il;

amichaeli@knesset.gov.il; mnahari@knesset.gov.il; ieichler@knesset.gov.il; akara@knesset.gov.il

 

 

רצוי מאד גם לצלצל ולפקסס לשרי הליכוד, מעכשיו ועד יום ד:  יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, משה יעלון, משה כחלון, ישראל כץ, לימור לבנת, גדעון סער, יוסי פלד, ד"ר יובל שטייניץ, סילבן שלום.

פרטי הקשר כאן: http://mattotarim1.blogspot.com/2010/08/tel-fax-nos-rightwing-ministers_05.html

כל מי שמכיר את השרים אישית - רצוי מאד לבקר אותם או לצלצל אליהם אישית, כפי שאתם יודעים לעשות, ולדווח לנו על כל תוצאה חיובית.

 

בהצלחה לכולם - לא להרפות מעתה עד יום ד בבקשה. אם שרים לא חזרו אליך עם תשובות, שגר להם תזכורת גם מחר!! גורל ההתיישבות תלוי במסירות ובהתמדה של כל אחד מאיתנו. דווחו לנו בבקשה. בהצלחה.

ילדי המאחזים מודים לכם. הנה 3 מהם! http://mattotarim1.blogspot.com/2011/10/blog-post_4612.html

 

 

 

 

Wednesday: crucial Zionist litmus test for Netanyahu and his ministers

 

On Wednesday, finally, the outpost recognition legislation intended to save the Ulpana neighborhood in Beth-El, the Migron community, the Givat Assaf community and many other young and thriving communities in Judea and Samaria, will come to vote in Knesset! (Wednesday, 23 May, mid-day)

 

Right-wing legislators have publicly voiced strong support for outpost recognition: http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=269105

 

History of the outposts  as summarized by the Jerusalem Post:  "Run and grab hilltops": Ariel Sharon said this in 1999 ... to encourage the construction of outposts.... In fact the bulk of the outposts were intended to be the start of well planned and well thought out communities created under the auspices of the Council of Jewish Communities in Judea, Samaria and the Gaza Strip as well as the regional councils. Many of them are satellites of existing settlements or in some cases were the start of what settlers hoped would be new neighborhoods in existing settlements. In some cases the outposts were constructed as a protective and security measure at dangerous junctions in the West Bank where terror attacks had occurred. In other cases they were placed at sites of attacks in memory of the victims. Many of them were built with government support to the combined tune of more than NIS 70 million." http://www.jpost.com/Features/FrontLines/Article.aspx?id=146752

 

Legal aspects:  Peace Now and other European-funded pro-Palestinian groups insist that the Israeli outposts beyond the 1967 cease fire lines "must" be deemed "illegal", now and always. However, Israel's top lawyer, Yakov Weinroth, has come out in favor of the outposts: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4158129,00.html.

 

Also, the legislation was initiated , not by any fly-by-night back-bench legislator, but by the chairman of the Netanyahu Government coalition, Zeev Elkin http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPageCurrent_eng.asp?PG=13 jointly with the head of the Knesset's Constitution, Law and Justice Committee, Adv. David Rotem, http://www.knesset.gov.il/committees/eng/committee_eng.asp?c_id=6, a well-known expert on the legal status of land in Judea and Samaria, and others.

 

Your role, as an individual, from now till Wednesday:
Please do all you can to make the legislation succeed. Input from individuals in Israel and from friends of Israel abroad, is extremely important.

 

1. Example email: DEAR MINISTER, THIS WED, 23 MAY, PLS VOTE YES TO ISRAELI OUTPOSTS (YOUNG COMMUNITIES) PAST '67 LINES!

(then add some personal words of your own if you wish -- or just sign your full name and add your full address including street, city and country!)

Email addresses of ministers (and mk's)-- see a whole paragraph of relevant email addresses above, in the Hebrew section. Copy the whole paragraph into the "to" section of your email!

If you get no response, re-send your email daily or twice daily until this Wednesday (inclusive).

If you DO get a response, please forward to: mattot.arim@gmail.com.

 

2. If possible, please take some time: make an individual call or send an individual fax to EACH OF the following ministers whose attendance and positive votes are CRUCIAL:

 

Yuli Edelstein. Gilad Erdan. Moshe (Bogy) Yaalon. Yisrael Katz. Limor Livnat. Gidon Saar. Yosi Peled. Dr. Yuval Steinitz. Silvan Shalom.

 

Their telephone numbers and fax numbers appear here:   http://mattotarim1.blogspot.com/2010/08/tel-fax-nos-rightwing-ministers_05.html

 

For example, you can say or write: DEAR MINISTER,THIS WED, 23 MAY, PLS VOTE YES TO ISRAELI OUTPOSTS (YOUNG COMMUNITIES) PAST '67 LINES!

ISRAELIS WILL NOT HAVE THE HEART TO SUPPORT LIKUD FROM NOW ON, IF LIKUD FAILS TO SUPPORT ITS OWN ISRAELI COMMUNITIES IN SUCH A CRUCIAL AND HISTORICAL AREA! PLEASE VOTE YES!


 The children of the outposts thank you for your hard telephone-fax work from now till Wednesday. Here they are: http://mattotarim1.blogspot.com/2011/10/blog-post_14.html. And we at Mattot Arim thank you as well!

 

   

Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com Now on Facebook: http://www.facebook.com/MattotArim

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com