03 אוקטובר, 2013

פליירים נגד מדינה פלשתינית (מפג"ז) מטעם מטות ערים חולקו אתמול בכנס של נחלה, התנועה המיישבת

Flyers were distributed in Jerusalem yesterday by Mattot Arim organization, warning of the dangers of an interim agreement with the Palestinians.
פליירים נגד מדינה פלשתינית (מפג"ז) מטעם מטות ערים חולקו אתמול בכנס של נחלה, התנועה המיישבת