15 אוקטובר, 2013

מטות ערים בתקשורת: 2008, יש מילה במירוץ המוניציפלי