07 אוקטובר, 2013

תגובה על פטירתו של הרב עובדיה יוסף- מטות ערים


תגובה על פטירתו של הרב עובדיה יוסף- מטות ערים
נזכור את צוואתו של הרב עובדיה יוסף, "מצוות יישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות"
ואת התנגדותו הנחרצת לנסיגה מגוש קטיף ומצפון השומרון
ונעשה הכל לקיים צוואתו הנ"ל.
בכך ניתן כבוד גדול ואמיתי לאחד מגדולי פוסקי דור התקומה.