20 אוקטובר, 2013

שאלות ותשובות למעומדים לראשות המועצה באפרת.

שאלות למעומדים לראשות המועצה באפרת

1.האם תשתתף במאבק מול הממשלת נגד הריסת הישובים במזרח גוש עציון?

2. האם תתנגד לצווים כמו "הרחקה מן הבית" בצו מינהלי של המינהל האזרחי?

        3. האם תיאבק נגד כוונת ממשלת ישראל להציב צבא פלשתין באזור C ובכביש 60?

        4 .מה התכניות שלך לחבר את אפרת עם יתר ערי ישראל ועיירות הפיתוח בישראל?

        5. האם תמשיך את הקשר עם קבלנים שמעסיקים אזרחים לא ישראלים?

   דוד בדין-

תשובות

עודד רביבי

1.    כן יתנגד – להריסת יישובים במזרח הגוש
2.    כן יתנגד – להצבת צבא פלישתנאי קרוב לכביש 60

3
.    כן יתנגד לצווי הרחקה, אם אין סיבה מוצדקת
4
.    תמיד בעד שבת אחים גם יחד – (בנושא הצטרפות לפורום ערי פיתוח וכו')
5
.    כל הפועלים הלא ישראלים עוברים בדיקה בשב"כ ובמנהל האזרחי.

דובי שפלר

 

       1. אהיה שותף, יחד עם ראש מועצת גוש עציון, להובלת המאבק נגד כל גזירת גירוש והריסה, חלילה, בגוש  עציון.

2. מאבק למען החלת החוק הישראלי ביו"ש כולל גם התנגדות לצווים מנהליים ומנדטוריים

3. כל דבר שמסכן את בטחון התושבים העוברים בדרך - אאבק נגדו.

4. אנחנו מתנחלים בכל מרחבי אדמת הארץ ונשתדל גם להתנחל בלבבות של כל תושביה. שיתופי פעולה בין ערים וביקורים הדדיים יובילו גם לחיבור אפרת עם יתר ערי ישראל.

5. במועצה מועסקים קבלני כוח אדם שכל עובדיהם בעלי תעודת זהות ישראלית. נעדיף תמיד קבלנים המעסיקים אזרחים ישראלים אך נמשיך לשמור על קשרים הומניים ועסקיים עם תושבי האזור שאינם יהודים, כפי שנוהגים רבים מהתושבים, מסיבות כלכליות וכן מסיבות מקצועיות(עבודות שיהודים, לצערנו, כמעט ואינם עוסקים בהן).

 

 

מיכאל דהן: לא ענה בכלל.David Bedein
Director
Israel Resource News Agency
Center for Near East Policy Research
Beit Agron
37 Hillel Street
Jerusalem 94581 Israel
+972-547-222-661