09 אוקטובר, 2011

ח"כ אייכלר,אב ל-14, מעלה חיוך על פני ילדים שאת גירושם הוא מקווה למנוע