04 אוקטובר, 2011

פרופ' הרשקוביץ: אם יהרסו לילדי גבעת אסף את ארגז החול,אתה בפנים או בחוץ?