04 אוקטובר, 2011

הקטנצ'יק הזה מגבעת אסף ימשיך את דרכו של חנן פורת ז"ל -אם רוהמ לא יגרש אותו