25 אוקטובר, 2011

Givat Assaf,join the struggle! גבעת אסף, מאבק נחוש לעצירת הגירוש