03 אוקטובר, 2011

מיני התנתקות: 200 משפחות -עשירית מגוש קטיף - יגורשו ובתיהם ייהרסו?