03 אוקטובר, 2011

שופט הבג"צ בסך הכל עושים את מה שרוה"מ נתניהו ביקש מהם