30 אוקטובר, 2011

ברבריות נגד חלוצי יהודה ושומרון - שוב?