04 אוקטובר, 2011

שמע ישראל,זועקים ילדי גבעת-אסף.ראש ממשלתנו מנסה לגרש אותנו

ניתן לפרסם את התמונות. קרדיט - מאגר התמונות של היישוב גבעת אסף