04 אוקטובר, 2011

שלשה ילדים מגבעת אסף.האם השר כחלון יסכים לעזור להם?