04 אוקטובר, 2011

נתניהו,אל תגרש את התינוקת כנרת מביתה בגבעת אסף,בסדר?