04 אוקטובר, 2011

הבית שלה בגבעת אסף - כל שר עם לב יסכים לעזור לה