02 אפריל, 2013

Netanyahu APOLOGIZED to Turkey?? התנצלנו לטורקיה???