03 אפריל, 2013

יצחק רבין מייסד את גוש קטיף (איזרוח היישוב הראשון שם - נצר חזני) ומבטיח שזה לתמיד