23 אפריל, 2013

לטיפולו של שר הבטחון וסגנו (השר יעלון וסגן השר דנון)

 

 

ועדת העררים פסקה במאי 2008 שהמדינה רשאית לפנות את תושבי בית עזרא בחברון -

אך לפני כן עליה להשיב לבקשת הקצאה, לאור 3 עקרונות:

 1. טובת הנכס, 2. צרכי הציבור, 3. רצון הבעלים.

 

מייד לאחר מכן הוגשה בקשת הקצאה, שלא נענתה עד היום. המדינה לא ערערה על פסק הדין, אך לא ענתה על בקשת ההקצאה.

 

כעת המדינה דורשת לקיים רק את החלק מהפסק הדורש את פינוי היהודים, ומתעלמת מהחלק הדורש לשקול את הקצאתו לשימוש ציבורי ראוי.

הליך זה מהווה המשך מעשי העוול והנישול המתנהל נגד יהודים בחברון מזה שנים.

 

היישוב היהודי בחברון נתקל בקירות אטומים בכל נסיונותיו להתפתח, לבנות או לרכוש בתים.

מדיניות עויינת זו ממשיכה להתקיים גם כעת. למרות זאת, היישוב היהודי בחברון ימלא את התחייבותו שניתנה לפני הדיון בוועדת העררים, והמשפחות יצאו מהבית ללא עימות. אנו מצפים ותובעים מהממשלה החדשה לקיים את החלטת ועדת העררים ולהפסיק את האפליה המתמשכת והעוול המוסרי כלפי היישוב היהודי בחברון.

 

 נעם ארנון
דובר היישוב היהודי בחברון

מחדשי היישוב היהודי בחברון
 
טל:   02-9965333
פקס: 02-9968038