10 אפריל, 2013

לשחרר את רוצחו של החייל משה תמם, בן 19 בהירצחו. כך דורשים הפלשתינים