04 אפריל, 2013

המודעה של מטות ערים בעת ביקור אובמה: לא למדינה פלשתינית

תודה רבה לתורמים