10 אפריל, 2013

.מעריב: נתניהו יבצע נסיגה, מע' הבטחון מבקשת גם לשחרר מחבלים

.