01 אפריל, 2013

חבר הקבינט כב' השר גלעד ארדן מחוייב להתנגדות אקטיבית נחרצת למדינה פלשתינית