23 אפריל, 2013

ארוע תפילה לנשים - שילה

 
Ifראש חודש סיון מתקרב, והנה פרטים על תפילת ראש חודש לנשים בשילה הקדומה, תל שילה

תפילת נשים
ראש חודש סיון בתל שילה

יום ו' 10-5 א' סיון תשע"ג 8:30
יהיה דבר תורה קצר וסיור בתל
נא לבוא, לפרסם ולהזמין חברות, משפחה ושכנות
 
details about our Women's Rosh Chodesh Prayers at Shiloh HaKeduma, Tel Shiloh
 
Women's Prayers at Tel Shiloh
Rosh Chodesh Sivan
Friday, May 10, 2013
1 Sivan 5773, 8:30am
Tour of Tel & Dvar Torah, Short Torah Lesson
Please come and invite family, friends and neighbors

Batya 0545-321-136 בתי'ה
http://me-ander.blogspot.com/