30 אפריל, 2013

הצלב האדום חוטף קרקעות במקום לעסוק בעזרה הומניטרית