22 נובמבר, 2012

Sinai Kehat visits Arafat סיני קהת נפגש עם ערפאת