22 נובמבר, 2012

רוני שטרן (צפון ועמקים) בעד יהודה,שומרון,גולן - נגד מדינה פלשתינית