13 נובמבר, 2012

ישראל כץ מתנגד להקמת מדינה פלשתינית