23 נובמבר, 2012

I don't know if I can vote or not לא יודע אם מותר לי להצביע או לא


.
 English & unsubscribe info -- see below

                                                                                          רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com

                                                  

 
אני לא בטוח האם אני רשאי להצביע בפריימריז בליכוד ביום א או לא!!  אנא פנו אל:  http://mylikud.org.il/t/  או https://mf1.hilash.net/
 
עדכונים שונים - לבדוק בבלוג מטות ערים   http://mattotarim1.blogspot.co.il/
 
מצ"ב מודעות בעברית ובאנגלית בנושא מועמדים טובים ופחות טובים בפריימריז של הליכוד
 
                                                                                                         לידיעת חברי הליכוד בחיפה והאיזור -- במשבצת חיפה יש רק מועמד אחד
 
If you do not know whether you are a Likud member or not, so should you plan to vote  in Sunday's Likud primaries or not -- use the above links, in the 1st line of the Hebrew text, to try to check
See attached English language ad from Jerusalem Post for Likud primaries information -for those who do not have access to the Post
Happy voting on Sunday from Mattot Arim  
 

Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com