04 נובמבר, 2012

מידע על תאריכי משפט של רוצחי אשר פלמר והתינוק שלו - מי שיכול שיגיע

From: Michael Palmer <mcpfiveone@gmail.com>
Date: Fri, Nov 2, 2012 at 7:32 PM
Subject: Asher and Yonatan הי"ד
To: Michael Palmer <mcpfiveone@gmail.com>


Greetings all and shavua tov!

Here's the schedule for the upcoming hearings in the trials of the murderers of Asher and Yonatan הי"ד. 

If you're coming, please let me know at least three days before the hearing date. For these hearings, you'll need to be at the Machane Ofer gate at 9:30 a.m..

November 7 Ali defence
November 14 Ali summing up
November 18 Eyad and Hasan defense
November 25 Mahmed defense
November 29 Waail defense
December 2 Mahmood defense

Regards,
Michael