22 נובמבר, 2012

ח"כ ציון פיניאן וזלמן שובל מתנגדים למדינה פלשתינית

ח"כ ציון פיניאן ומר זלמן שובל מבקשים להבהיר שעמדתם היא, שהם מתנגדים למדינה פלשתינית

כל הכבוד

MK Zion PInian and Zalman Shoval would like the public to be aware of their opposition to Palestinian state