22 נובמבר, 2012

הסבר על ההצבעה בליכוד באדיבות המטה החרדי בליכוד