07 נובמבר, 2012

עו"ד איציק בן-אריה - מתנגד למדינה פלשתינית