24 נובמבר, 2013

היועמ"ש והמזכיר של רבין, תומך אוסלו - מאמר בנושא מדינה פלשתינית