16 נובמבר, 2013

מן הנעשה בהר הבית: דגלי אש"ף שאינם מתיישבים עם ממצאי הכתבה של ארנון סגל