19 נובמבר, 2013

תמונות משיפוצים בהר הבית - מקום קודש הקודשים