05 נובמבר, 2013

איום פלשתיני הדורש היערכות מדינית דיפלומטית ותקשרותית מלאה