03 נובמבר, 2013

בחיפה חזון לאומי - סדרת הרצאות לסטודנטים ולקהל הרחב