24 נובמבר, 2013

פעילים באיזור המרכז: הבית יהודי חייב לעשות יותר למנוע שחרור מחבלים